👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvärdering

Skapad 2022-02-18 08:38 i Tokarpsskolan Linköping
Grundskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap
När du utfört ett praktiskt arbete, som att ha lagat en måltid, så finns det saker du tänkt på som gjort att du gjort på ett visst sätt. I utvärderingen har du fått frågor där du reflekterat över: hur ditt sätt att laga mat kan påverkat miljön, din ekonomi och hälsa. Här bedöms din utvärdering utifrån ditt sätt att resonera och reflektera.

Innehåll

Efter den praktiska matlagningen så genomförs en reflektion i en utvärdering. Den bedöms här. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  7-9
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.
  Hkk  7-9
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
  Hkk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  E 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  C 9
 • Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  C 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  A 9
 • Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  A 9

Matriser

Hkk
Utvärderingsmatris

Utvärdering

E
C
A
Hälsoutvärdering
Hur var måltiden för hälsan?
Du kan värdera måltider ur hälsosynpunkt på ett enkelt sätt, exempelvis med hjälp av tallriksmodellen.
Du kan använda kunskaper i näringslära och kunskaper om olika livsmedel för att värdera och motivera dina val ur hälsosynpunkt
Du gör medvetna val i köket och kan argumentera för dina val med hjälp av ämnesspecifika termer. Du visar i dina utvärderingar förståelse för att val av livsmedel och tillagningsmetod påverkar en måltids hälsovärde. Du kan föra välutvecklade resonemang om förhållandet hälsa-ekonomi-miljö-etik när det gäller livsmedel och matlagning.
Ekonomisk utvärdering
Hur var måltiden ur ekonomisk aspekt?
Du kan värdera måltider ur ekonomisk synvinkel på ett enkelt sätt.
Du kan använda kunskaper om olika livsmedel för att värdera måltider ur ekonomisk synvinkel.
Du gör medvetna val i köket och kan argumentera för dina val. Du kan föra välutvecklade resonemang om förhållandet hälsa-ekonomi-miljö-etik när det gäller livsmedel och matlagning.
Miljö-utvärdering
Hur var måltiden för miljön? Hur kan man städa, diska och tvätta med tanke på miljön?
Du kan på ett enkelt sätt värdera måltider ur miljösynpunkt. Du har grundläggande kunskaper när det gäller miljöperspektiv på livsmedelsproduktion och matlagning, exempelvis ekologisk odling. Du känner till någon miljösymbol. Du har grundläggande kunskaper när det gäller miljötänk och diskning, städning och tvätt.
Du kan redogöra för flera aspekter när det gäller mat och miljö och kan därmed ge utvecklade omdömen ur miljösynpunkt. Du har grundläggande kunskaper när det gäller miljötänk och diskning, städning och tvätt.
Du gör medvetna val i köket och kan argumentera för dina val av livsmedel och matlagningsmetod ur ett miljöperspektiv. Du visar i dina utvärderingar att det finns många aspekter när det gäller mat och miljö (exempelvis odlingssätt, transportsätt, odlingssäsong, resthantering, förpackningar, val av proteinkälla, val av tillagningsmetod mm) Du kan resonera kring olika aspekter då det gäller mlijö och diskning, städning och tvätt. Du kan föra välutvecklade resonemang om förhållandet hälsa-ekonomi-miljö-etik när det gäller livsmedel och matlagning.
Omdöme
Hur gick arbetet och hur blev resultatet?
Du ger enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Du ger utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Du visar exempelvis förståelse för att val av metod kan påverka resultatet. Du beskrev vad som gjordes och hur det blev.
Du ger välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Du visar exempelvis hur metoden kan påverka resultatet och resonerar kring hur du hade kunnat ändra på din metod. Du beskriver vad som gjordes, hur det blev och vad det fick för konsekvenser.
Individuella behov
Är måltiden lämplig för alla?
Du har grundläggande kunskaper om exempelvis vegetarianism, diabetes, livsmedelsallergier och religösa matregler så att du kan planera måltider för olika personers behov.
Du har relativt goda kunskaper om exempelvis vegetarianism, diabetes, livsmedelsallergier och religiösa matregler så att du kan föra utvecklade och underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Du har goda kunskaper om exempelvis vegetarianism, diabetes, livsmedelsallergier och religiösa matregler så att du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.