👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sammanfattning barnintervju

Skapad 2022-02-18 08:45 i Skogsgrinden Hajom PK I Ur och Skur Skogsgrinden
Förskola

Innehåll

 

Vi har genomfört barnintervjuer med samtliga barn som fyller 3 år under året, samt knyttar och mullar. 

Underlag och barnens svar kommer att finnas i barnets pärm på förskolan. 

Här följer en sammanfattning av barnets tankar, funderingar och berättelser. 


Syfte och mål:
Under utvecklingssamtalet i september samtalade vi tillsammans, vårdnadshavare och pedagog. Vi la fokus på vad som är viktigt för er och ert barns lärande och utveckling. Samtalet kretsade kring de prioriterade målen, friluftsskolorna och ert barns mående.  

Detta var ett viktigt tillfälle för oss pedagoger att få ta del av er uppfattning om hur ert barn bäst tar till sig kunskap, samt barnets styrkor och utmaningar. 

Barnintervjun som vi nu har genomfört följer bl.a. upp dessa samtal. Barnet ska känna att deras uppfattning är viktig. På detta sätt vill vi göra barnet delaktigt och engagerad, att få dem att känna att de kan påverka sin vardag och sitt lärande. 


Prioriterade mål, utvecklingsområde och intresse:Övrigt