👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan- Guldskatten VT-22 Fruängens Förskolor 2022

Skapad 2022-02-18 08:46 i 233351 Förskolan Ellen Fries Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
När vi läste en bok om rymden märkte vi att det fanns ett stort intresse. Några barn visste mycket men andra var bara nyfikna. Framför allt några barn behövde utmanas med något spännande som de kände stort intresse för. Det fanns en stor lust att lära sig.

Innehåll

 

 

 

 Undervisningsplan

Gör en planering för projektet utifrån nedanstående frågor

Hur länge planerar vi att arbeta med det här?

Tidsplan: 

VARFÖR har vi valt att arbeta med

det här? (syfte)

Barnens behov och intresse

Vad är det vi vill att barnen ska utveckla kunskap om

Vilka färdigheter vill vi att barnen ska utveckla

(ta gärna hjälp av läroplansmålen)

 

 

 

Skriv här:

När vi läste en bok om rymden märkte vi att det fanns ett stort intresse för rymden. Vissa barn hade stora kunskaper andra var bara nyfikna. Framför allt några barn behövde utmanas med något spännande som de kände stort intresse för. Det fanns en stor lust att lära sig.

Vi vill väcka nyfikenhet för rymden och lusten att lära. Vi vill att barnen ska kunna ställa frågor och samtala om naturvetenskap. 

Vi vill ge dem en förståelse för och en inblick i hur vi är en del av universum.

 

VAD ska projektet innehålla?

Vilken förförståelse finns hos barnen?

Vilka aktiviteter ska planeras?

 

 

 

 

 

 Vi märkte ett stort intresse för rymden, och bestämde att det skulle bli vårt projekt under vårterminen.

Vi började med att intervjua samtliga barn om rymden. vi ställde följande frågor:

-vad är rymden?

--vad vet du om rymden?

-vad vill du veta mer om rymden?

Vi delade in barnen i åldersindelade grupper, för att kunna möta barnen på bästa sätt. Vi har fem barn i varje grupp, och bestämde att rymden skulle vara det gemensamma ämnet. Sedan kan varje grupp bestämma vad de vill fördjupa sig i.

Genom att ta hjälp av digitala verktyg som projektor och lärplatta tar vi in rymden till förskolan.

Vi utgår från intervjuerna med barnen och närmar oss rymden på olika sätt. Vi kommer jobba med skapande, experiment, film, bygg och konstruktion m.m.

HUR ska vi organisera?

Vilket förhållningssätt ska vi ha för att stödja lärandet?

Vilka material behöver vi?

Hur kan vi involvera digitala hjälpmedel?

Hur kan vi involvera rörelse?

Hur ska vi arbeta språkutvecklande?

Hur involverar vi barnkonventionen? 

När under veckan ska undervisningen ske?

Var ska undervisningen ske?

Vilka uppföljningsverktyg använder vi, på vilket sätt följer vi upp och vad?

 

 

 Vi kommer jobba i fyra små grupper med 5 barn i varje grupp. Vi har då möjlighet att höra och se alla barn. Då de är åldersanpassade har vi större möjlighet att utmana på rätt nivå. Vi kommer att utgå från barnens tankar och ideer.

Vi kommer att använda olika typer av skapandematerial.

Vi kommer i hög grad att använda oss av digitala hjälpmedel för att ta oss ut i rymden och låta barnen hitta information. 

Vi kommer fortsätta att ha rörelsestunder, när de har utegrupp.

Språket kommer vara centralt i projektet, då samtalet mellan barnen och pedagoger driver projektet framåt. 

Vi har de fyra grundprinciperna av barnkonventionen i åtanke när vi organiserar och planerar för projektet.

Undervisningen sker framförallt i våra smågrupper men även andra tider under dagen. Den kan ske både inomhus, utomhus och i fantasin. 

Vi kommer använda oss av reflektionsprotokollen i skolplattformen.

VEM ska hålla i undervisningen?

Vilka grupper ska delta?

 

 

Samtliga pedagoger är inblandade i projektet.

Vi kommer ha fyra olika grupper som jobbar i projektet på olika sätt, där samtliga barn är med.

Övrigt:

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18