👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik år 5, vt 22

Skapad 2022-02-18 08:59 i Ätranskolan Falkenberg
Teknik år 5
Grundskola 5 Teknik
Hur får vi el till alla våra apparater och maskiner? Kärnkraft, vattenkraft, vindkraft, kolkraft och solenergi, hur fungerar det? Vilket är bäst? Vi gör olika undersökningar och experiment gällande el och belysning. Du ska veta skillnaden mellan seriekopplade och parallellkopplade lampor och vad som händer om en av lamporna slocknar i dessa elslingor. Att ha kunskap om hur man seriekopplar resp parallellkopplar en elslinga och kunna benämna olika elkomponenter.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse för att teknisk verksamhet och den egna användningen av tekniska lösningar har betydelse för, och påverkar människan, samhället och miljön. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om electricitet i vardagen, genom att bl a göra olika försök och experiment.

Bedömning - vad och hur

Du deltar i samtal och diskussioner om hur vi erhåller el till hemmet och i samhället och hur det påverkar miljön. Du ska på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några el-apparater som du har i hemmet och hur de underlättar i vardagen. Du ska genomföra enkla övningar där du kopplar med el och veta skillnaden mellan seriekoppling och parallellkoppling och kunna benämna olika elkomponenter. 

Undervisning och arbetsformer

Vi läser, samtalar, diskuterar, ser filmer, experimenterar och dokumenterar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid,
  Tk
 • kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion, och
  Tk
 • förmåga att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några föremål och något tekniskt system i elevernas vardag, hur de är anpassade efter människans behov samt hur de har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Några tekniska system och hur de påverkar människa och miljö, till exempel vatten- och avloppssystem och system för återvinning. Hur systemen har förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Möjligheter, risker och säkerhet vid teknikanvändning i vardagen, till exempel vid användning av elektricitet och vid överföring av information i digitala miljöer.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval: olika tekniska lösningars för- och nackdelar för människa och miljö.
  Tk  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter och enkel elektronik för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning. Begrepp som används i samband med detta.
  Tk  4-6
 • Dokumentation av tekniska lösningar: skisser med vyer och måttangivelser, ord samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6