👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA- Testa teknik

Skapad 2022-02-18 09:01 i Sandarne skola Söderhamn
NTA-tema i teknik för årskurs 1-3. I Testa teknik ges eleverna möjlighet att upptäcka och undersöka smarta tekniska lösningar i sin närmiljö, att jämföra likheter och skillnader i olika lösningar på liknande problem, men också göra egna konstruktioner.
Grundskola 1 – 3 Teknik
NTA-tema i teknik för årskurs 1-3. I Testa teknik ges eleverna möjlighet att upptäcka och undersöka smarta tekniska lösningar i sin närmiljö, att jämföra likheter och skillnader i olika lösningar på liknande problem, men också göra egna konstruktioner.

Innehåll

Vi arbetar med att:

- att undersöka och beskriva enkla tekniska lösningar

- att konstruera ett bärhandtag och ett grytunderlägg

- olika enkla tekniska lösningar utifrån funktion och ändamålsenlighet

- använda olika tekniska hjälpmedel tex. sax, griptänger, vattenpass.

 

Uppdrag 1: Skydda sak och skydda person. I uppdraget ingår tre undersökningar som alla handlar om att undersöka och beskriva enkla tekniska lösningar och vanliga material. Eleverna får sortera artefakter i grupper efter egenskaper, beskriva en artefakt så noga att kamraterna kan känna igen den, samt fundera på vilka material olika artefakter kan tillverkas av.

Uppdrag 2: Vi konstruerar skydd. Eleverna konstruerar ett bärhandtag som sedan testas och utvärderar.

Uppdrag 3: Sätta fast och ta loss. I uppdraget ingår ett antal undersökningar som alla handlar om att fundera över enkla tekniska lösningar utifrån funktion och ändamålsenlighet. Eleverna får sortera artefakter i grupper efter likheter och skillnader, hur de används och vilken egenskap som är viktigast. De får också beskriva artefakters egenskaper och fundera på deras ändamålsenlighet.

Uppdrag 4: Lodrätt, vågrätt och vinkelrätt. I uppdraget ingår några undersökningar som handlar om att använda tekniska hjälpmedel.

Uppdrag 5: Hjälpmedel. I uppdraget ingår fem undersökningar av olika hjälpmedel. Eleverna gör systematiska undersökningar av artefakterna, reflekterar över behovet av hjälpmedel samt resonerar kring lösningarnas för- och nackdelar.

På vilket sätt? Hur?

 • pararbeten
 • gemensamma diskussioner
 • praktiskt arbete och enkla konstruktioner.
 • förutsäga och jämföra resultat.
 • dokumentation av undersökningar, konstruktioner och resultat.

Bedömning:

Du kan genomföra mycket enkla teknik- och konstruktionsarbeten.

Du gör enkla dokumentationer av arbetet.

Du kan föra enkla resonemang kring vardagsteknik.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
  Tk  1-3