👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan VT 2022 Skattkammaren

Skapad 2022-02-18 09:21 i 233351 Förskolan Ellen Fries Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Skattkammarens projekt Vårterminen 2022: Broar: Bygg och konstruktion. Vi kommer att utforska broar i vår närmiljö. Upptäcka broar i sagans värld. Använda sånger, drama och bygglek.

Innehåll

 

 

 

 

 Undervisningsplan

Gör en planering för projektet utifrån nedanstående frågor

Hur länge planerar vi att arbeta med det här?

Tidsplan: Vårterminen 2022

VARFÖR har vi valt att arbeta med

det här? (syfte)

Barnens behov och intresse

Vad är det vi vill att barnen ska utveckla kunskap om

Vilka färdigheter vill vi att barnen ska utveckla

(ta gärna hjälp av läroplansmålen)

 

 

 

Skriv här:
Barnen har ett intresse för bygglek. Barnen har ett intresse för riktning, fart och läge.

Vi pedagoger vill att barnen utvecklar sitt intresse för byggteknik, lek och samspel med andra.

Vi vill utveckla barnens matematiska begrepp.

Vi vill utveckla barnens nyfikenhet för sagor och berättelser.

VAD ska projektet innehålla?

Vilken förförståelse finns hos barnen?

Vilka aktiviteter ska planeras?

 

 

 

 

 

 Barnen har intresserats sig för boken "Bygga" där de bygger en bro. Bockarna Bruse har varit en sång/saga som fångat barnen.

Barnen har byggt i olika material på avdelningen.

Vi kommer att använda byggmaterial och naturmaterial.

Skapande aktiviteter. Papier mache. Lera. Färg.

Vi ska dramatisera, leka och använda oss av sagor och sånger.

Besöka broar. Besöka parken med Bockarna Bruse.

Spela in ljud, Filma.

HUR ska vi organisera?

Vilket förhållningssätt ska vi ha för att stödja lärandet?

Vilka material behöver vi?

Hur kan vi involvera digitala hjälpmedel?

Hur kan vi involvera rörelse?

Hur ska vi arbeta språkutvecklande?

Hur involverar vi barnkonventionen? 

När under veckan ska undervisningen ske?

Var ska undervisningen ske?

Vilka uppföljningsverktyg använder vi, på vilket sätt följer vi upp och vad?

 

 

 Med nyfikenhet och ett öppet förhållningssätt utforskar vi pedagoger med barnen. 

Papper, tapetklister, färg, penslar, lera, sagopåsar, naturmaterial som pinnar,

Böcker, bilder, film. Projektor, lärplattor, dator och mobilkamera.

Dans, drama och rytmik.

Boksamtal, sånger, ramsor och vi pedagoger som ställer frågor till vidare samtal.

Kompisböckerna och se varje barns lärande. Lärloggar.

På förmiddagar mån- tors, kan vi dela upp gruppen där olika aktiviteter kan ske.

Inomhus och utomhus.

Reflektionsprotokoll. Utvärderingsmallar.

 

VEM ska hålla i undervisningen?

Vilka grupper ska delta?

 

 

Alla pedagoger på Skattkammaren.

Alla barn på Skattkammaren.

Övrigt:

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18