👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompisrelationer

Skapad 2022-02-18 09:44 i Kärrabackens förskola Borås Förskola
Förskola
Vi kommer att arbeta med materialet kompisböckerna under hösten och våren 2021/2022.

Innehåll

Syfte:

Nyfikenheten har som projekt under höst och vår 2021/2022 att skapa och ge barnen möjligheter för goda kamratrelationer. Vi vill skapa en trygg och glad barngrupp där alla barn känner att de har en plats, tas på allvar, respekteras och respekterar andra.

Vi vill med detta arbete öka barnens förståelse och förmåga att hantera sina känslor för att främja varje individs kamratrelationer.

Vi vill ge varje barn förutsättningarna att lyckas tillsammans, från leken till undervisningen och vardagssituationer.

Vi vill ge varje barn strategier som de kan använda i det sociala samspelet, samt få förståelse för vikten av att visa hänsyn och visa empati för varandra  

 

Böckerna vi kommer att arbeta med är:

-Säg förlåt

-Dela med dig

-Vänta på din tur

-Lyssna och kom överens

-Prata om det

-Lugna ner dig

-Visa dina känslor

-Säg stopp

-Samarbeta

-Sprid glädje

Metod:

Vi kommer utgå från Kompisböckerna i arbetet. Materialet består av tio böcker som handlar om utvalda artiklar ur barnkonventionen. Innehållet i böckerna och filmerna kan kopplas till barnens egna vardag och saker som de varit med om.

 Vi kommer tillsammans med barnen läsa aktuell bok och/eller visa på Polyglutt. Efter högläsningen samtalar och reflekterar vi över bokens innehåll. Vi tar hjälp av frågorna på lärarhandledningen, samt bilden på framsidan av boken. Därefter arbetar vi med det aktuella ämnet genom olika aktiviteter, både inne och ute. Exempel på undervisning kopplat till vårt projekt.

- Vi uppmärksammar varje dag barnens relationer mellan varandra

- Lek och rörelse

- Samarbetsövningar

- Högläsning

- Skapande, (måla, pyssla,)

- Digitalt med Qr-koder. 

Innan vi byter bok har vi en avslutning, där vi knyter i ihop bokens innehåll. Avslutningen kan bestå av ex drama som vi spelar upp för barnen, en tipspromenad med frågor knutna till ämnen i boken, eller diskussioner och samtal om vad de tar med sig för tankar och funderingar från boken.

 

Förväntade effekter:

Våra förväntade effekter är att barnen ska känna glädje och gemenskap med varandra. De ska känna att de kan och vill hjälpa varandra oberoende av kön, ålder etc. Vi vill få till en vi-känsla.

När vi ser att barnen självvalt tar initiativ till att hjälpa och stötta sina kamrater har vi uppnått vårt väl. När barnen väljer att försöka att kommunicera med varandra vid konflikter istället för att ta till våld och stora ord har vi nått vårt mål.

Kärrabackens prioriterade mål 2022/2023 är ”att utveckla normmedvetna lärmiljöer för alla”

Vi har valt att integrera detta mål med vårt projekt genom att delvis skapa en veterinärklinik. I denna miljö får barnen möjlighet att samarbeta, kommunicera, träna turtagning, visa empati och försöka sätta sig in i en annan persons/patiens tankar och känslor. Genom att tillsammans komma fram till en undersökning och behandling av sin patiens hoppas vi på att barnen får känna glädje över att lyckas tillsammans. 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18