👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hasselmus

Skapad 2022-02-18 09:46 i 213011 Förskola Äppelängen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Hasselmusen är ytterligare en väldigt populär och omtyckt karaktär ur boken "Måste du"!

Innehåll

Januari

Introduktion:

Vi startar upp terminen med att välkomna ett nytt barn som kommit över från yngrebarns avdelning till oss.

Nya lärmiljöer och presentation av nya resurser:

Vi lägger fokus på att lära känna varandra och introducera barnen i vår nya miljö och hur vi skulle använda diverse material, sortera, plocka undan efter oss samt visa hänsyn till varandra.

Analys & utvärdering av föregående terminsprojektarbete:

Vi planerar fler små samlingar för att kunna erbjuda barnen öppna diskussioner där vi tillsammans reflekterar över föregående termin. Med hjälp av barnens tankar, intressen och idéer fångar vi upp olika moment som behöver förtydligas, förklaras för barngruppen och möjligheter som barnen ser i projektet.

Projektplanering vår termin:

I samråd med barngruppen har vi bestämt oss att fortsätta jobba utifrån barnens valda bok Måste du! Denna gång röstar och väljer barnen att djupduka sig i hasselmössens värld. Vi börjar med att söka fakta om hasselmössen och närstudera deras existens.

 

Konceptet "Veckans hembesök":

Vi fortsätter med Veckans hembesök under terminen så att alla i barngruppen får möjligheten att ta med sig jättemysloken hem över helgen.

Syfte är:

  • att kunna erbjuda barnen språkutvecklande aktiviteter
  • att skapa förståelse för böckers karaktärer och kunna samtala om dessa

 

Undersökningsområden:

Utseende och anatomi

Hasselmus är en liten gnagare, den väger ungefär 17–20 gram under sommaren men ökar sin vikt fram till vinterdvala till 30–40 gram (oktober till april). Hasselmusen blir omkring 7 cm. lång och har därtill en långhårig svans som är ungefär lika lång. Den har kort nos, rundade öron och stora ögon.

 Föda

Hasselmusen är en allätare och dess föda utgörs av ekollon, hasselnötter, bär och andra växtdelar.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18