👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inlägg - utredande text (SVA1/NA21)

Skapad 2022-02-18 09:49 i Birgittaskolan gymnasium Linköping
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Under några veckor kommer vi att lära oss hur man skriver ett inlägg. Inlägg är en texttyp som är vanligt förekommande i det nationella provet och det är därför bra att eleverna redan nu får öva på att skriva texttypen. Det är även en form av utredande text vilket eleverna måste kunna i åk 2.

Innehåll

 

Vi ska under några veckor arbeta med utredande text och inlägg. Vi kommer inledningsvis fördjupa oss i texttypen och vi kommer därefter att övningskriva ett inlägg. Allt avslutas med att man skriver ett nytt inlägg vid ett provtillfälle v.11.

 

Se detaljplanering för mer information.

 

Bedömningen kommer synas i elevernas elevjournal efter provet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att kommunicera i tal och skrift och anpassa språket till ämne, syfte, situation och mottagare.
  Sva
 • Förmåga att använda ett rikt ordförråd på ett sätt som är relevant för sammanhanget.
  Sva
 • Kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad och språkliga normer, dvs. hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur dessa samspelar.
  Sva
 • Förmåga att strukturera, referera, värdera och kritiskt granska innehållet i muntligt och skriftligt språk.
  Sva
 • Förmåga att läsa och reflektera över texter av olika slag.
  Sva
 • Centralt innehåll
 • Skriftlig framställning av texter för kommunikation och reflektion. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt berättande, beskrivande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.
  Sva  -
 • Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
  Sva  -