👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Referat halten

Skapad 2022-02-18 10:06 i Tornhagsskolan Linköping
Grundskola F Moderna språk - språkval
Nu ska du förbereda en muntlig presentation på tyska. Öva dig på att tala så fritt du kan med hjälp av stödord och en presentation. Du får själv välja ett ämne som intresserar dig.

Innehåll

Ein Referat halten

 

Syfte: Eleverna ska kunna använda språket för att kunna uttrycka sig i tal och använda strategier för att göra sig förstådd. Man ska även få tilltro till sin förmåga att använda språket i olika sammanhang. 

 

Förmågor: Göra sig förstådd i tal

 

Uppgift: Att i grupper om tre planera, öva in och genomföra en muntlig presentation om något ämne för gruppen med någon sorts bildstöd, på tyska. 

 

Ämne: Valfritt

 

Tid: Redovisning v 11

 

Bedömning: 

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar. 

Eleven kan använda någon strategi för att förbättra samtalet. 

Eleven har ett korrekt uttal och har förberett sig inför presentationen och kan tala med flyt.