👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

V9 Planering stjärnan

Skapad 2022-02-18 10:22 i Lussebäckens förskola Helsingborg
Förskola
Vi fortsätter med våra rörelseaktiviteter.

Innehåll

Mål:
"Vi utformar utbildningen efter barnens intresse och behov."

"Vi ger barnen förutsättningar att utveckla sitt lärande med hjälp av estetiska uttrycksformer."

"Vi ger barnen förutsättningar att uttrycka sina idéer, tankar och åsikter."

 

Undervisning - Rörelse

Syfte:

Utifrån barnens intresse och behov vill vi erbjuda dem olika möjligheter till rörelse och förståelse för välbefinnande och hälsa.

I Lpfö18 står "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,"

Undervisning:

Plats: Hinderbana Impus 

Vi vill erbjuda barnen nya lekar genom att ta med olika redskap dit. Denna gång kommer vi att ta med boll och leka en egen variant av spökboll. 

Hinderbanan - var och en ska ta sig igenom hinderbanan i sin egna takt. Ingen tävling. Hur känns kroppen innan och efter?

Rörelserum 

Erbjuda olika aktiviteter olika dagar i rörelserummet. 

Bara musik med discolampa 

Just Dance 

Melodifestivalen musik 

Gympapass

Brums yogapass för barn

 

Rörelse statyer

För att få in många olika uttrycksformer i vår projekt vill vi försöka skapa rörelse på bild. Kan vi skapa bilder från en staty som ser ut att den rör på sig? Barnen får i uppgift att göra en staty av en rörelse och de andra ska avbilda med papper och blyertspenna.

Musikvideo 

Barnen dansar mycket i rörelserummet till olika videos och musik. Vi vill erbjuda dem att göra en egen musikvideo. Vi pedagoger väljer låten och barnen får vara med och skapa innehållet.

 

Skogen - Fotbollsplanen

 

Koordinationslekar på fotbollsplanen - Vi tränar motorik.

 

STJÄRNANS VERKSAMHETSPLAN HT-21

Verksamhetens mål (I)

Hur ser måluppfyllelsen ut på individnivå (barnet)?

Verksamhetens mål (P)

Hur ser måluppfyllelsen ut på pedagognivå?

Målkriterier

Vad är det vi vill se/uppnå?

Indikatorer

Vilka kännetecken visar att vi är på rätt väg?

Aktivitet 

Vilka insatser/aktiviteter ska vi göra för att uppnå målen?

(förutsättningar/

undervisnings-

situationer)

Barnen ges ökade möjligheter att utvecklas och lära genom olika estetiska uttrycksformer.

Pedagogernas kunskaper inom  estetiska uttrycksformer ska utvecklas.


Pedagogerna har kunskap om varje barns behov, utveckling och intressen.Inflytande - Barnen uttrycker sina idéer, tankar och åsikter. • Göra självständiga val

 • att barnen kan 

visa hänsyn, respekt,

 • kunna säga ifrån

 • hjälpsamma

 • Samspelar och samarbetar med andra
 • Tar initiativ till och i lek
 • Förstår och respekterar regler

Utforska vår närmiljö


Välja aktivitet utifrån sig själv och valmöjligheter.Mindre grupperSamarbetsövningar

 

Verksamhetens mål (I)

Hur ser måluppfyllelsen ut på individnivå (barnet)?

Verksamhetens mål (P)

Hur ser måluppfyllelsen ut på pedagognivå?

Målkriterier

Vad är det vi vill se/uppnå?

Indikatorer

Vilka kännetecken visar att vi är på rätt väg?

Aktivitet 

Vilka insatser/aktiviteter ska vi göra för att uppnå målen?

(förutsättningar/

undervisnings-

situationer)

Barnen ges ökade möjligheter att utvecklas och lära genom olika estetiska uttrycksformer.Pedagogernas kunskaper inom  estetiska uttrycksformer ska utvecklas.


Pedagogerna har kunskap om varje barns behov, utveckling och intressen.

Omsorg, utveckling och lärande - Barnen har utvecklat sitt lärande med hjälp av estetiska uttrycksformer.

-kunna koppla projektet till sin egen lek eller kommunikation

-benämna ord och ha förståelse för vad begreppen betyder

-kan återberätta utifrån sina erfarenheter och händelser

-föra en diskussion

-TAKK - när vi ser att barnen använder mer tecken i sin kommunikation.

-när barnen skriver sitt namn på sina alster

-tar hand om våra planteringarlärmiljö


mindre grupper


pedagogiska undervisningar


vara närvarande i den fria leken. Vad pratar barnen om? Koppla projektet i leken? Hur? Vilka begrepp använder dem?   

Verksamhetens mål (I)

Hur ser måluppfyllelsen ut på individnivå (barnet)?

Verksamhetens mål (P)

Hur ser måluppfyllelsen ut på pedagognivå?

Målkriterier

Vad är det vi vill se/uppnå?

Indikatorer

Vilka kännetecken visar att vi är på rätt väg?

 •  

Aktivitet 

Vilka insatser/aktiviteter ska vi göra för att uppnå målen?

(förutsättningar/

undervisnings-

situationer)

Barnen ges ökade möjligheter att utvecklas och lära genom olika estetiska uttrycksformer.

Pedagogernas kunskaper inom  estetiska uttrycksformer ska utvecklas.


Pedagogerna har kunskap om varje barns behov, utveckling och intressen.Normer och värden -Utbildningen utformas efter barnens behov och intressen. • när barnen hittar sina intressen 

 • när barnen kan sortera materialen tillbaka innan de börjar på en ny lek. 

 • Barnen stannar kvar i miljön

 • Provar nytt

Lärmiljö-tillfört nya material


sätter upp dokumentationer för

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18