👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smaragden Drama digitalitet

Skapad 2022-02-18 10:32 i Hammarens förskola Luleå Kommun BUF
Förskola
Drama - digitalitet. Spela in teater på ipaden

Innehåll

Syftet:


* Ge barnen möjlighet att utforska matematik i  närmiljön, både ute och inne 

* Ge barnen möjlighet att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar

Målformulering Matematik: "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar"  Lpfö 18

Målformulering Språk: "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmågaatt använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa" Lpfö 18.

Målkriterier Matematik: Få barnen att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och    andras problemställningar

Målkriterier Språk: Få barnen att ställa frågor, samtala och ifrågasätta utefter sin förmåga samt visa ett ökat intresse för bilder och texter i olika medier. 

Hur:

Matematik/ Språk: Vi stöttar och utmanar barnens matematiska och språkliga förmåga genom undervisning- styrd och spontan. Föränderlig lärmiljö med närvarande pedagoger

Genom morgonmöten och temaarbete. Vi erbjuder mötesplatser i lärmiljön som möjliggör utforskande av matematik och språklig utveckling både ute och inne

Mars/april

Barnen får dramatisera sagan om Guldlock och de tre björnarna och sedan spela in en film där de kan se deras egen teater