👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 1 - Decimaltal

Skapad 2022-02-18 12:44 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Matematik
I arbetsområdet arbetar ni med decimaltal, bråk, avrundning av decimaltal samt de fyra räknesätten med decimaltal.

Matriser

Ma
Kapitel 1 - Decimaltal

Matematikläxor

F
Kompletering
E
C
A
Matematikläxor
Matematikläxor För att uppnå E måste läxorna i matematik vara inlämnade.
Eleven har inte lämnat in läxorna som tilldelats.
Eleven har lämnat in läxor som tilldelats.

Decimaltal

F
Kompletering
E
C
A
Problemlösning
Eleven har inte uppnått godkänd nivå på området.
Eleven behöver komplettera med antingen omprov eller en mindre komplettering.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Begrepp
Eleven har inte uppnått godkänd nivå på området.
Eleven behöver komplettera med antingen omprov eller en mindre komplettering.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Metod
Eleven har inte uppnått godkänd nivå på området.
Eleven behöver komplettera med antingen omprov eller en mindre komplettering.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Kommunikation
Eleven har inte uppnått godkänd nivå på området.
Eleven behöver komplettera med antingen omprov eller en mindre komplettering.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.