👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik 5B kap 7

Skapad 2022-02-18 13:06 i Harvestadsskolan Linköping
Grundskola F
Vi lär oss om massa och vinklar.

Innehåll

När vi  arbetar med det här kapitlet kommer du utveckla kunskaper om:

  • att enhetsomvandla massa.
  • att jämföra, uppskatta och mäta massa.
  • att jämföra , uppskatta och mäta vinklar.
  • att rita vinklar.
  • att beräkna vinkelsumman i fyrhörningar och trianglar. 

Arbetssätt:

  • Arbete i boken. 
  • Bingel 
  • Titta på instruktionsfilmer 
  • Problemlösningsuppgifter 

Begrepp: 

massa

vinkelsumma

vinkelspets

vinkelbåge

vinkelben

grader

spetsig vinkel

rät vinkel

vinkel

trubbig vinkel 

hake 

 

Bedömning

Test i slutet av kapitlet

Matriser

Koll på matematik 5

Problemlösning
Eleven : Formulera och lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet. Tolkar enkel skriftlig information med matematiks innehåll. Tolkar resultat och drar någon relevant slutsats.
På väg
Godtagbar nivå
Högre nivå
Begrepp
Eleven: Reflekterar över vilken enhet som är lämplig att använda tex när man väger ett brev. Känner igen , spetsig, trubbig och rät vinkel. Hanterar enhetsbyten inom storheten massa. Kan prefixen ; mili, hekto och kilo.
På väg
Godtagbar nivå
Högre nivå
Metod
Eleven: Jämför och storleks ordnar massor. Gör rimliga uppskattningar av massa i olika sammanhang. Mäter enheter med hjälp av olika mätredskap och enheter tex g, hg och kilo. Mäter vinklar. Använder vinkelsumman för att bestämma vinklar i trianglar och fyrhörningar.
På väg
Godtagbar nivå
Kommunikation och resonemang.
Eleven: Ritar vinklar För enkla resonemang om rimligheten i ett resultat. Beskriver/ redovisar kunskaper som har med massa och vinklar att göra.
På väg
Godtagbar nivå
Högre nivå