👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livsfrågor

Skapad 2022-02-18 13:13 i Djupedalskolan Härryda
Grundsärskola 7 – 9 Samhällsorienterande ämnen Svenska
Stora frågor, men finns det självklara svar? Och har vi samma svar? Vi samtalar och resonerar...

Innehåll

Pedagogisk planering i SO – Livsfrågor

 

Centralt innehåll – vad ska vi arbeta med?

-       Att leva tillsammans: Moraliska frågor och livsfrågor utifrån dina tankar samt utifrån tolkningar inom religioner och andra livsåskådningar. Det kan till exempel handla om rättvisa, solidaritet, identitet, kärlek och sexualitet.

 

Syftet med undervisningen – varför för du det här? Vilken nytta har du av det?

-       Du ska få möjlighet att resonera om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

 

Arbetssätt – hur ska du arbeta?

Du kommer få möjlighet att utveckla dina kunskaper genom att:

-       Reflektera och samtala om frågor som inte har givna svar.

-       Göra 4 olika familjekonstellationer och utifrån det diskutera olika livsfrågor.

-       Se film.

 

Du kommer ha tillgång till bilder som stöd i arbetet.

Du kommer vid behov ha tillgång till vuxenstöd när du arbetar.

 

När arbetsområdet är slut:

-       Kommer du ha bidragit till samtal om olika livsfrågor

-       Kommer du känna igen begrepp som hör till ämnet.

-       Kommer du att ha prövat på att framföra och bemöta åsikter i ämnet.

-       Kommer du ha resonerat om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor som är betydelsefulla för eleven. Identitet och identitetsskapande i relation till kön, sexualitet och livsstil.
  SO  7-9
 • Konfliktlösning och vardagliga moraliska dilemman, till exempel hur man kan hantera olika åsikter.
  SO  7-9
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  SO  7-9
 • Hur livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i olika religioner och andra livsåskådningar.
  SO  7-9
 • Kommunikation för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas.
  Sv  7-9