👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FPP Globala målen och argumenterande text

Skapad 2022-02-18 13:31 i Folkungaskolan Linköping
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Är du alltid nöjd med beslut som fattas? Tycker du att allt går precis som du vill? Om inte, så är det här arbetsområdet ypperligt för dig som vill kunna påverka din situation, men även samhället i stort. Du ska nu få göra din röst hörd i frågan om hur de globala målen ska uppnås!

Innehåll

Vad ska du lära dig?

I det här arbetsområdet ska du få lära dig mer om de globala målen samt hur man bygger upp och skriver en argumenterande text. Vi kommer att läsa olika insändare och debattartiklar.

 

Du kommer att få lära dig att framföra åsikter, framföra underbyggda argument och hur olika typer av argumenterande texter är uppbyggda.

 

Varför ska du lära dig det?

 Utdrag ur kursplanens syfte:

 • du ska anpassa språket efter syfte, mottagare och sammanhang
 • du ska kunna följa språkliga normer
 • du ska få förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor.

Hur ska du lära dig det?

 • Vi kommer att ha gemensamma genomgångar.
 • Läsa olika insändare och debattartiklar och diskutera hur de är uppbyggda.
 • Läsa i grundboken Portal och arbeta med instuderingsfrågor.
 • Gemensamma övningar där vi tränar på att formulera tes, argument och använda retoriska knep.

 

Vilket material kommer du använda?

Du kommer själv att få söka fakta om de globala målen.

 

Du kommer få uppgifter från läraren, lärobok (Portal), presentation samt klipp från UR Play för att lära dig om den argumenterande testtypen.

 

Hur ska området bedömas?

 • Du visar dina kunskaper kontinuerligt och deltar aktivt i alla delar av undervisningen.
 • Området innefattar att du tränar din skriftliga förmåga genom att skriva en argumenterande text. Se vilka kunskapskrav som bedöms under området nedan.

Hur ska återkoppling ges?

 • Muntligt, kontinuerligt under lektionstid.
 • Skriftligt efter inlämnad text. Se matris nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  A 9
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  A 9