👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europas natur år5

Skapad 2022-02-18 14:46 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Ett arbetsområde om Europas natur. Här arbetar vi med Europas olika naturtyper och de växter och djur som lever där.
Grundskola 5 Biologi
Ett arbetsområde om Europas natur. Här arbetar vi med Europas olika naturtyper och de växter och djur som lever där.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med Europas olika naturtyper och det växt och djurliv som finns där.

Så här ser den planerade arbetsgången ut:

1. Norra Europa

3. Södra Europa/Östersjön/Medelhavet

4. Väggplansch

Vi använder i detta arbete enbart analogt läromedel samt filmer som visas i helklass.

Du ska i grova drag lära dig:

hur Europa delas in i olika naturtyper
vanliga växter i de olika naturtyperna
vanliga djur i de olika naturtyperna och hur deras näringsväv ser ut 

Du ska träna dig att använda en sorts studieteknik i vilken du lär dig att komma ihåg så mycket fakta som möjligt från en text.

Bedömning

Elevernas kunskaper och förmågor kommer att bedömas löpande under arbetets gång genom samtal i klassen samt via planschen som produceras som slutprodukt.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6