👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språksamling VT-22

Skapad 2022-02-18 15:44 i Förskolan Furustugan Östhammar
Förskola
I våra samlingar använder vi oss av materialet "Före Bornholmsmodellen: Språksamlingar i förskola" . Ett språkutvecklande material där barnen får undersöka språket på ett lekfullt sätt genom sång, rim och ramsor samt språklekar.

Innehåll

Innehåll

Syfte:

Att barnen ska utveckla språket som är Östhammars kommuns mål. Före Bornholm är ett språkutvecklande material som lägger grunden till barnens läs, skriv och talinlärning.


Mål:

Vårt mål i undervisningen med Före Bornholmsmodellen är att barnen ska utveckla sin förmåga att lyssna, utveckla sitt intresse för bilder och texter, utveckla sitt ordförråd, leka med orden, ställa frågor och kommunicera med varandra genom ett lustfyllt lärande.

Konkreta mål:

-bli medvetna om att ord rimmar
-bli uppmärksamma på ljud/fonem
-lära känna nya ord och få förståelse för orden
-intressera sig för skriftspråket
-återberätta
-ett gemensamt lärande

Metod:

Vi använder oss av boken "Före Bornholmsmodellen" och det färdiga materialet som erbjuds på förskolan (språkpåsar). Barnen delas upp i två grupper, yngre och äldre, för att kunna anpassa språksamlingarna. Det handlar om att kunna se barnen, lyssna på varandra och se till så att alla vågar uttrycka sina tankar. Språksamlingarna hålls måndag-onsdag samt fredag innan lunch. Samlingen börjar med samlingssång, ev presentation av dag, månad och väder och om det är något barn som fyller år. Vi använder oss av språkpåsarna med sång, rim, ramsor, sagor. 

 
Dokumentation:

Genom foto, lärloggar, samtal med barnen.