👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TE20 KEMI 1: Arbetsområde 3

Skapad 2022-02-18 16:01 i Österåkers gymnasium Österåker
Gymnasieskola Kemi
Kemiska reaktioner och stökiometri

Innehåll

Material: 

  • Lärobok: Reaktion 1, Natur och Kultur
  • Genomgångar, laborationsinstruktioner, uppgifter mm

Examinationsformer

  • Laborationsrapporter 
  • Uppgift 4: saker och ting reagerar

Vecka: 

4-8       Kapitel 5 (Syror och baser),  Kapitel 7 (Räkna med kemi) 

9          Sportlov

10-13   Kapitel 5 (Redoxreaktioner)

14        Uppgift 4: Saker och ting reagerar

15        Påsklov

16        Uppgift 4: Saker och ting reagerar (inlämning)

 

Matriser

Kem
Kemi 1: Arbetsområde 3

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Begrepp och teorier
Du redogör översiktligt för innebörden av begrepp och teorier. Du använder några begrepp med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera kemiska förlopp och företeelser. Du analyserar och söker svar på enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat.
Du redogör utförligt för innebörden av begrepp och teorier. Du använder flera olika begrepp med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera kemiska förlopp och företeelser. Du analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat.
Du redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp och teorier. Du använder flera olika begrepp med säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och generalisera kring kemiska förlopp och företeelser. Du analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott resultat.
Laborationer
Du formulerar relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet enkla egna frågor. Du planerar och genomför i samråd med lärare experiment och observationer på ett tillfredsställande sätt. Du hanterar kemikalier och utrustning på ett säkert sätt. Du tolkar dina resultat, utvärderar dina metoder med enkla omdömen och motiverar dina slutsatser med enkla resonemang. Du analyserar och söker svar på enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat.
Du formulerar relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet egna frågor. Du planerar och genomför efter samråd med lärare experiment och observationer på ett tillfredsställande sätt. Du hanterar kemikalier och utrustning på ett säkert sätt. Du tolkar dina resultat, utvärderar dina metoder med enkla omdömen och motiverar dina slutsatser med välgrundade resonemang. Du analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat.
Du formulerar relevanta hypoteser och formulerar med säkerhet komplexa egna frågor. Du planerar och genomför efter samråd med lärare experiment och observationer på ett tillfredsställande sätt. Du hanterar kemikalier och utrustning på ett säkert sätt. Du tolkar dina resultat, utvärderar dina metoder med nyanserade omdömen och motiverar dina slutsatser med välgrundade och nyanserade resonemang. Vid behov föreslår du också förändringar. Du analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott resultat.
Naturvetenskapligt språk
Du använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till viss del din kommunikation till syfte och sammanhang.
Du använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del din kommunikation till syfte och sammanhang.
Du använder med säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del din kommunikation till syfte och sammanhang.
Källor och källkritik
Du använder olika typer av källor och gör enkla bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du använder olika typer av källor och gör välgrundade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du använder olika typer av källor och gör välgrundade och nyanserade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Individ och samhälle
Du diskuterar översiktligt frågor som rör kemins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för du fram enkla argument och redogör översiktligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.
Du diskuterar utförligt frågor som rör kemins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för du fram välgrundade argument och redogör utförligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.
Du diskuterar utförligt och nyanserat komplexa frågor som rör kemins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för du fram välgrundade och nyanserade argument och redogör utförligt och nyanserat för konsekvenser av flera tänkbara ställningstaganden. Du föreslår också nya frågeställningar att diskutera.