👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 2 - Kristendom, judendom och islam

Skapad 2022-02-18 15:47 i Anneroskolan Helsingborg
Religion i åk 2
Grundskola 2 Religionskunskap Svenska SO (år 1-3)
Du ska får lära dig mer om religion. Framför allt om de tre abrahamitiska religionerna kristendom, islam och judendom och vilka likheter och skillnader som finns mellan religionerna.

Innehåll

 

Du kommer att få:

 • Lära dig vilka symboler som förknippas med kristendomen, judendomen och islam.
 • Lära dig mer om vad en kyrka, synagoga och moské är för något.
 • Lära dig om några av kristendomens, islams och judendomens högtider.
 • Titta på filmer som handlar om kristendomen, islam och judendomen.
 • Lyssna till olika berättelser från bibeln.
 • Se vilka likheter och skillnader som finns inom de tre religionerna. 

      Din lärare kommer att bedöma om du:

 • Känner igen symbolerna för kristendom, islam och judendom.
 • Känner till vad en kyrka, moské och synagoga är för platser.
 • Känner till några högtider inom kristendomen.
 • Känner till någon högtid inom islam och judendomen.
 • Kan återge vad några berättelser ur bibeln handlar om.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  Re  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  Re   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  Re   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  Re   3