👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2022-02-18 15:53 i Anneroskolan Helsingborg
Vårt arbetsområde inom Tema vatten
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk NO (år 1-3)
Visste du att inget vatten försvinner från jorden utan vi använder samma vatten om och om igen? Det vatten vi dricker idag är samma vatten som dinosaurierna drack, häftigt va? Det här och mycket mer ska vi prata om när vi arbetar med detta arbetsområde. Häng med!

Innehåll

Målet är att du ska utveckla:

 • din förmåga att beskriva vattnets kretslopp

 • din förmåga att använda ord och begrepp som avdunstning, kokning, ånga, kondens och nederbörd.

 • din förståelse för vattnets betydelse för allt liv på jorden.

 • din förståelse för hur miljöförstöring påverkar vattnet på jorden.

 • din förmåga att skriva en enkel faktatext om vatten.

 • din förmåga att delta aktivt i undersökningar och kunna dokumentera detta i text och bild

 

Så här kommer du att få lära dig:

 • Lyssna på någon som kan mer.

 • Läsa

 • Se på film

 • Träna

 • Ta hjälp av en kompis.

 • Arbeta enskilt.

 • Arbeta i par.

 • Rita och skriva.

 

Så här ska du få visa vad du har lärt dig:

 • förklara vattnets olika former och kretslopp i text och bild.

 • förklara och dokumentera enkla experiment.

 • delta i gemensamma diskussionerna om vatten.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3