👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

IMA21 KEMI: del 3

Skapad 2022-02-18 16:10 i Österåkers gymnasium Österåker
Grundskola F – 9 Kemi
Kol och kolföreningar, ämnena i maten

Innehåll

Material: 

  • Lärobok: Titano Kemi, Gleerups
  • Lektionsgenomgångar
  • Utdelat material, övningsuppgifter

Examination

  • Prov 3

Detta ska vi arbeta med respektive vecka: 

5 

Kol och kolföreningar 

s. 180-194  

Testa dig: 9.1-9.8 (s. 183), 9.15-9.19 (s. 186), 9.24 (s. 189) Förklara & Resonera: 9.12-9.14 (s. 183), 9.31 (s. 189), 9.45 (s. 192), 9.50 (s. 194) 

6 

Kol och kolföreningar 

s. 180-194  

Testa dig: 9.51-9.59 (s. 196), 9.64-9.72 (s. 199) Förklara & Resonera: 9.60-9.63 (s. 196), 9.73 (s. 199), 9.89 (s. 203) 

7 

Kol och kolföreningar 

 

s. 195-203 

Testa dig: 9.51-9.59 (s. 196), 9.64-9.72 (s. 199) Förklara & Resonera: 9.60-9.63 (s. 196), 9.73 (s. 199), 9.89 (s. 203) 

 

8 

Kol och kolföreningar 

 

s. 195-203 

 Testa dig: 9.51-9.59 (s. 196), 9.64-9.72 (s. 199) Förklara & Resonera: 9.60-9.63 (s. 196), 9.73 (s. 199), 9.89 (s. 203) 

 

9 

SPORTLOV 

 

 

10 

Frågestund 

 

 

11 

PROV 3 

 

Matriser

Ke
IMA kemi: del 3

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Materiens uppbyggnad
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang. Du visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang. Du visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang. Du visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Kemikalier i vår vardag
Du kan undersöka hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället. Du beskriver enkelt identifierbara kemiska samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Du undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället. Du beskriver förhållandevis komplexa kemiska samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Du undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället. Du beskriver komplexa kemiska samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Laborationer
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar . Du kan bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Du kan jämföra dina resultat med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Du kan jämföra dina resultat med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Du kan jämföra dina resultat med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Kemiska processer
Du kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen. Du undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara kemiska samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen. Du undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då förhållandevis komplexa kemiska samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen. Du undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa kemiska samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.