👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår plats på jorden

Skapad 2022-02-19 06:47 i I Ur och Skur Myllran Fristående förskolor
Förskola
Barnen har visat intresse för "sina" platser och deras förhållande till varandra. Vi vill utveckla detta genom att titta på kartor av olika slag och introducera geografiska begrepp.

Innehåll

 1. Mål

Barnen ska ges möjligheter att utveckla kunskap och förståelse för:

 • sin egen plats/bostad. Vad är en adress? Var bor du i förhållande till kompisarna?
 • vårt landskap, Skåne. Vet du någon som bor på en annan plats i Skåne. Hur långt är det dit? Kan du gå, cykla, åka tåg?
 • vårt land, Sverige. Vet du nån som bor på en annan plats i Sverige? Hur långt är det dit? Hur kan du resa dit?
 • vårt solsystem. Vad är en planet? Vad är en stjärna?
 • olika kartor. Från jordglob/världskarta till orienteringskarta.

Hur gör vi?

 • Vi sätter upp väggkartor av Höör med omnejd, Skåne och Sverige. En jordglob är inköpt.
 • Barnen får hjälpa till att markera platser som är intressanta för dem, t ex ett sommarställe, mormor och morfars hemort...
 • Vi har ett utbyte med en annan I Ur och  Skur förskola i Skellefteå. Vi skickar brev med barnens frågor och berättelser.
 • Mullebarnen introduceras för orienteringskartan i Stenskogen.
 • Vi utgår från barnens frågor och reflektioner kring de nya kartmaterialen och ser vart det leder. Kanske till andra länder och kulturer? Kanske ut i rymden? 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18