👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Praktiskt arbete i hkk åk 7-9

Skapad 2022-02-19 07:42 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap
Ät, drick och var glad!

Innehåll

 

Detta ska vi arbeta med

Planera och laga mat som är bra för hälsa, ekonomi och miljö.

Grundläggande matlagningsmetoder och metoder för bakning.

Planera och organisera det praktiska arbete.

Kunna arbeta på ett hygieniskt och säkert sätt.

Arbeta på ett så resurssnålt sätt som möjligt.

Tvätta på ett miljövänligt sätt.

Kunna duka och servera maten på ett trevligt sätt.Syfte

 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang

 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet

 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utvecklingInnehåll

Mat, måltider och hälsa

 • Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. 

 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.

 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.

 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.

 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

 • Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.

Miljö och livsstil

 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.

 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.

 • Tvätt och rengöring samt olika rutiner och metoder för detta.

 • Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.

 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.

 • Olika mattraditioner, deras ursprung och betydelse.

Så här arbetar vi

Vi kommer att arbeta med recept i hkk-boken, internet och några lösblad. Ni planerar och organiserar  arbete i er köksgrupp. Du utvärderar din måltid med hjälp av H E M - perspektiven ( hälsa, ekonomi & miljö).

 En gång under terminen kommer vi att ha ett praktiskt prov.

 

Bedömning

I hem- och konsumentkunskap bedöms hela arbetsprocessen från planering till genomförande och utvärdering. Syftet är att du ska bli en medveten konsument som kan motivera dina konsumtionsval och handlingar utifrån aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

Kamratbedömning av vissa moment.

 

Kunskapskrav på E-nivå

 

Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav. 

 

I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

 Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

 Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.