👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krönika vt 2022

Skapad 2022-02-20 17:44 i Stadsparksskolan 7-9 Partille
Grundskola 7 – 9 Svenska
Krönikan är en kort, personligt skriven text som kommenterar eller reflekterar över något aktuellt ämne. Krönikan utgår ofta från en konkret situation, något som man sett eller hört. Många krönikor ifrågasätter något, argumenterar för något eller vill få oss som läser att se en sak med nya ögon. Vi kommer att under några veckor arbeta med textgenren krönikor. Vi kommer till en början att läsa olika krönikor för att se vad som kännetecnar dem, samt analysera deras uppbyggnad. Sedan blir det dags för er att skriva en krönika.

Innehåll

Syftet med området

Syftet med att skriva krönikor är att du ska:

 • utveckla förmågan att formulera dig skriftligt
 • anpassa språket i din text efter att det är en krönika och efter den som ska läsa texten.
 • utveckla förmågan att använda en meningsbyggnad som passar den text du skriver, stava rätt samt använda korrekt skrivregler 

Centralt innehåll

Det centrala innehåll från kursplanen vi berör i detta arbetsområde är:

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Arbetssätt

Vi kommer under arbetet läsa och analysera olika krönikor.

Vi kommer att gå igenom hur krönikan är uppbyggd samt skriva egna krönikor. 

Bedömning

Bedömningen kommer att ske på den krönika du skriver. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Krönika 9 Vt 2022

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Eleven beskriver på ett enkelt sätt sitt ämne. Elevens tankegång framgår och eleven resonerar på ett enkelt sätt det ämne man valt att lyfta fram. Eleven ger ett exempel från den egna erfarenheten.
Eleven beskriver på ett utvecklat sätt sitt ämne. Elevens tankegång framgår tydligt och eleven resonerar på ett utvecklat sätt det ämne man valt att lyfta fram. Elevens exempel är passande och fördjupar/utvidgar resonemanget. Krönikan innehåller både det personliga och det allmänna men det råder inte alltid balans mellan dem.
Eleven beskriver på ett välutvecklat sätt sitt ämne. Eleven resonerar på ett välutvecklat och nyanserat sätt det ämne man valt att lyfta fram. Elevens exempel är träffande och fördjupar och/eller utvidgar resonemanget. Det råder god balans mellan det personliga och det allmänna.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar t.ex. genom styckeindelning, styckemarkering och/eller inledning. Textbindningen är utvecklad. Det finns en avslutning, t.ex. genom ett försök till slutsats eller uppmaning till läsaren.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning, styckemarkering och effektiv inledning. Textbindningen är välutvecklad. Det finns en medveten avslutning t.ex. genom en slutsats eller en uppmaning till läsaren.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempusbruket stör inte förståelsen av texten.
Ordvalet är varierat och passar en krönika, t.ex. genom ungdomligt språkbruk, läsartilltal eller humoristiska vändningar. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av krönikan.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och lyfter krönikan, t.ex. genom användning av liknelser och metaforer. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Helhetsbedömning
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Texten innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.