👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig presentation av litteraturgenre NA21

Skapad 2022-02-21 09:41 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Svenska
Litteraturens underbara värld består av många olika genrer och ni kommer under detta moment att få bekanta er med en av dessa genom att läsa en utvald bok inom en av genrerna. Momentet avslutas med att ni ska hålla en muntlig presentation där en specifik litteraturgenren och din lästa bok är i fokus.

Innehåll

Planering

11/3 Skolbiblioteksbesök - genomgång olika genrer och låna bok.

17/3 Genomgång av uppgiften

Läsa bok

18/3 Läsa bok

24/3 Läsa bok

25/3 Läsa bok

31/3 Förbereda muntlig redovisning

1/4 Förbereda muntlig redovisning

7/4 Muntliga redovisningar

Celina, Agnes, Ida, Melker, Oscar B, Oscar K, Hanna, Lovisa, Ludvig, Olle, Sara, Leo     

8/4 Muntliga redovisningar

Axel, Valentino, Nora, Alexandra, Ellen, Robert, Isac, Hampus, Alva, Daniel, Ali  

Uppgifter

  • Genrepresentation SV1

Matriser

Sve
Litteraturpresentation SV1

E
C
A
Framförande
Du kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör du med viss säkerhet.
Du kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör du med viss säkerhet och åhörarkontakt.
Du kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör du med säkerhet samtidigt som du har god åhörarkontakt.
Disposition
Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig.
Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig, och dispositionen tydligt urskiljbar.
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad.
Språk
Språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikations-situation.
Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations-situation.
Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations-situation.
Innehåll
Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i den lästa boken.
Eleven återger några iakttagelse och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i den lästa boken.
Eleven återger några iakttagelse och formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i den lästa boken samt relaterar innehållet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden.