👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Kroppen

Skapad 2022-02-21 09:53 i Trollskogens förskola Säter
Förskola
Vi ser/hör att barnen är intresserade och vill veta mer om kroppen.

Innehåll

Syfte

Att barnen ska få veta/kunskap om det de är nyfikna på om kroppen. 

 

metod

Vi ställer frågor till barnen och utgår från dessa i vårt tema om kroppen.

Vi använder oss av böcker och Google.

 

 

Mål

Att de får kunskap om kroppen.

 

Utvärdering-Resultat/Analys

 

Hur gick det?

Hur går vi vidare?

Varför gick det som det gick?

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18