👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Talet fem

Skapad 2022-02-21 10:29 i Fröhuset Montessoriförskola Dibber Sverige AB
Förskola
Vi kommer utforska matematik utifrån talet fem.

Innehåll

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

- att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap.
- förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta. 
- förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olla lösningar av egna och andras problemställningar

Under tre veckor med start vecka 9 kommer vi att fokusera på matematik på Grodden. För att barnen ska ges förutsättningar till att på ett spännande och inspirerande sätt väcka nyfikenhet på antal och siffror samt vad symbolerna för siffrorna 1-5 förmedlar. Vi kommer ha siffran 5 som utgångspunkt. Vi kommer att sjunga sånger och ha ramsor för att även gynna språkutvecklingen när vi utforskar matematik. Vi kommer att i samlingar räkna olika saker tillsammans. Vi kommer även utforska vad som händer om jag har två saker men tar bort en hur många har jag kvar då? Vi har valt att utgå från siffran fem för att vi tycker det är en lagom siffra att utforska på olika sätt i barngruppen. Alla barnen har fem fingrar på handen, vi sjunger om fem små fåglar eller fem apor som hoppade i sängen. Mycket av vårt språkmaterial innehåller även fem saker i varje språklåda vilka vi även kommer att använda oss av i arbetet. I samlingarna kommer vi att räkna tillsammans, sjunga och göra ramsor som uppmuntrar till räkning. Vi kommer även ta till vara på de spontana tillfällena till att utmana barnen till att räkna som vid matsituationen eller i hallsituationen. ”Hur många potatisar finns på tallriken?”,”Hur många vantar behövs för att inte frysa om händerna?”. 
Varje vecka kommer vi att i mindre grupper reflektera tillsammans med barnen.

I studier gjorda av Delacour (2013) och Björklund (2007) lyfts betydelsen fram av att förskollärare bör planera och anpassa matematikundervisningen utifrån barns perspektiv och intresse. 

Undervisningen är för hela barngruppen på Grodden. Verksamheten under kommande veckor kommer att genomsyras av fokusområdet. Vilket framförallt kommer märkas i samlingarna men även i spontana tillfällen. Alla barnen har möjlighet att delta och vårt mål är att utmana alla barnen utifrån deras förkunskaper och erfarenheter. 
Alla pedagoger på Grodden ansvarar för att vi fullföljer arbetet kring matematik. 

I arbetet med matematik berör vi bland annat ett av områdena i Dibbers koncept, i trädets krona. 
 

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18