👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik: Numerisk räkning åk 4

Skapad 2022-02-21 13:36 i Maltesholmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Matematik
Vi arbetar med Matematikboken Alfa kapitel 4. Du kommer få lära dig att multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000 samt andra stora tal som slutar på noll. Du kommer dessutom öva på att avrunda och räkna med överslagsräkning. Till sist kommer du även fördjupa dina kunskaper om tal i bråkform.

Innehåll

Syfte 

Syftet med detta arbetsområde är att du ska ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder inom taluppfattning. 

Undervisningsmål

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

- begreppen faktor, produkt, nämnare, täljare, kvot, andel, avrunda, överslagsräkning

- räkna multiplikation och division med 10, 100 och 1000 samt tal som slutar på 0

- avrunda till närmaste tiotal eller hundratal

- räkna med överslagsräkning

- ange i bråkform hur stor del av en figur som är skuggad

- lösa enkla problem inom området tid och statistik

- kommunicera dina lösningar skriftligt och muntligt 

 

Bedömning

Du visar dina kunskaper på följande sätt:

- Diagnos 4

- Prov på kapitel 3 och 4

- Aktivt arbete med problemlösning och rutinuppgifter under lektionstid

 

Matriser

Ma
Matematikåk 4-5

Ännu ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Multiplikation
Du behöver öva mer på multiplikation med tal som slutar på 0.
Du kan räkna multiplikation med 10, 100 och 1000 samt tal som slutar på 0 med viss säkerhet.
Du kan räkna multiplikation med 10, 100 och 1000 samt tal som slutar på 0 med god säkerhet.
Division
Du behöver öva mer på division med tal som slutar på 0.
Du kan räkna division med 10, 100 och 1000 samt tal som slutar på 0 med viss säkerhet.
Du kan räkna division med 10, 100 och 1000 samt tal som slutar på 0 med god säkerhet.
Avrundning och överslagsräkning
Du behöver öva mer på att avrunda och räkna med överslagsräkning.
Du kan med viss säkerhet avrunda till närmaste tiotal eller hundratal. Du kan med viss säkerhet räkna med överslagsräkning.
Du kan med god säkerhet avrunda till närmaste tiotal eller hundratal. Du kan med god säkerhet räkna med överslagsräkning genom att avrunda på ett rimligt sätt.
Bråk
Du behöver öva mer på tal i bråkform.
Du kan med viss säkerhet benämna bråk som andel utifrån bilder.
Du kan med god säkerhet benämna bråk som andel utifrån bilder. Du kan dessutom jämföra enkla bråk och avgöra vilket som är störst.
Lösa matematiska problem
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
Du behöver öva mer på problemlösning.
Du kan lösa enkla problem med någon lämplig metod.
Du kan lösa olika matematiska problem som kräver beräkningar i flera led. Du väljer lämpliga och effektiva metoder.
Kommunicera skriftligt
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  C 6
Du skriver inte ner dina beräkningar, det går därför inte att se hur du har löst uppgiften.
Du kan redovisa din lösning skriftligt så att det går att följa och förstå.
Du kan skriftligt redovisa din lösning på ett tydligt sätt, dvs. alla beräkningar finns med och är i rätt ordning, samt att du anger svar med rätt enhet.
Kommunicera muntligt
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  C 6
Du har ännu inte visat att du kan förklara muntligt hur du har löst enuppgift så att lärare eller kamrat förstår.
Du kan redovisa din lösning muntligt så att det går att följa och förstå.
Du kan muntligt redovisa din lösning på ett tydligt sätt, dvs. alla beräkningar finns med och är i rätt ordning, samt att du anger svar med rätt enhet.
Förstå matematiska begrepp
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
Du behöver lära dig fler matematiska begrepp.
Du förstår många ämnesspecifika ord i uppgifterna så att du vet vad du ska göra.
Du förstår nästan alla ämnesspecifika ord i uppgifterna så att du vet vad du ska göra.
Använda matematiska begrepp och uttrycksformer
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  C 6
 • Ma  C 6
Du har ännu inte visat att du kan använda ämnesspecifika ord eller olika uttrycksformer när du förklarar dina lösningar.
Du använder ämnesspecifika ord ibland när du förklarar dina lösningar. Du kan använda olika uttrycksformer (t.ex. bild, ord, symboler) i dina förklaringar.
Du använder ofta ämnesspecifika ord när du förklarar dina lösningar och kan använda välkända begrepp i nya sammanhang. Du använder olika uttrycksformer på ett relevant sätt i dina förklaringar.
Föra matematiska resonemang
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
Du behöver öva mer på att föra ett matematiskt resonemang.
Du kan föra ett enkelt matematiskt resonemang, t.ex. förklara varför din lösning är rimlig.
Du kan föra utvecklade matematiska resonemang.
Följa matematiska resonemang
 • Ma  E 6
Du behöver öva mer på att följa med och förstå matematiska resonemang
Du kan följa och förstå när någon annan för ett enkelt resonemang, t.ex. förklarar varför man ska använda ett visst räknesätt. Du frågar om du inte förstår.
Du kan följa och förstå matematiska resonemang genom att ställa relevanta frågor eller komplettera med egen information.