👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vale 7 kap. 8 - 10

Skapad 2022-02-21 14:12 i Tappströmsskolan Ekerö
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Under vårterminen kommer vi att fortsätta träna på förmågorna skriva, tala, höra och läsa! Ni kommer öva på både att "skapa/producera" spanska i tal och skrift samt öva på er "förståelse/uppfattning" av det spanska språket genom att lyssna och läsa. Vi kommer att jobba med texter, övningar och ordförråd i boken för att bygga på våra kunskaper gällande grammatik och ordförståelse. Kapitel 8 - 10 behandlar följande områden: fritidsaktiviteter, tidsuttryck, skolan, klockan, veckodagar, skolämnen, namn på djur från zoo, kunna berätta vad flera personer gör och verb som slutar på -ar, -er och -ir.

Innehåll

Tidsperiod

Vi startar detta arbetsområde v. 8 och avslutar det v. 17 med ett skriftligt prov. Under dessa veckor kommer du att testas i både läs- och hörförståelse.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

-          Kunna använda tocar – att spela (ett musikinstrument), namn på musikinstrument, jugar – att spela (sport eller dator)
  namn på olika sporter för att kunna berätta vad du och andra gör på fritiden.

-          Kunna använda tidsuttryck för att kunna berätta hur ofta du/andra gör något.

-          Kunna berätta när din skoldag börjar och slutar.

-          Kunna berätta vilken tid och vilken dag du har ett visst skolämne.

-          Kunna hela klockan.

-          Kunna ord på djur som finns på ett zoo.

-          Kunna använda alla formerna av de regelbundna verben som slutar på -ar, -er och -ir.

 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Vi kommer att jobba med texter, övningar och ordförråd i boken för att bygga på våra kunskaper gällande grammatik och ordförståelse. Läxförhör varje vecka, torsdagar.

Du kommer att testas vid tre olika tillfällen där du först testas i förmågan att förstå enkla texter, torsdag vecka 13 och i förmågan att förstå talat språk, torsdag vecka 16. Slutligen kommer du att ha ett skriftligt prov, torsdag v. 17 (se måldokument som du får längre fram).

 

Hur ska vi nå dit? (Planering och hänvisning till material)

Veckoplanering
I veckoplaneringen kan du läsa vilka kapitel vi behandlar varje vecka, läxor och prov.

 

 

v. 8   21 - 25/2
Capítulo 8
El tiempo libre

·       Video om fritiden
https://urskola.se/Produkter/177838-Pregunta-ya-Tiempo-libre , arbetsblad

·   TB.s. 30-31 escucha, lee y traduce.

·   Genomgång av verb: jugar, escuchar, cantar, tocar, estudiar, nadar, ver, leer, gustar + verb.

·   ÖB. s. 58-62.

·   Muntliga övningar s. 61 (8AB), s. 85 (9A)

·   Läxförhör.

 

 

Lunes/miércoles

Quizlet.live

 jueves

Läxförhör

v. 9   28/2 – 4/3

Vacaciones de deporte

 

v. 10   7 - 11/3

Capítulo 9

En el colegio.
- Klockan.
- Veckodagar.

- Skolämnen.

·   Video: https://urskola.se/Produkter/175179-Pregunta-ya-Escuela (8min)

·   https://urplay.se/program/177841-pregunta-ya-uniforme-escolar (9min)

·   TB.s. 32-33 escucha, lee y traduce.

·   Rätta översättningen.

·   Skriv veckodagarna i din skrivbok, på spanska och på svenska.

·   ÖB. s. 63-67.

·   Escucha s. 68.

·   Läxförhör

·   Läxa: glosor till v. 11.

 

 

 

 

 

Lunes/miércoles

Quizlet.live

 jueves

Läxförhör

v. 11   14 – 18/3
Capítulo 9
En el colegio.
- Klockan
- Veckodagar.
- Skolämnen.

·   Verb: empezar, terminar, desayunar, cenar, tener, ser, hacer, comer, beber. Arbetsblad

·   Genomgång av klockan. Arbetsblad

 

Lunes/miércoles
Quizlet.live

 jueves
Läxförhör

v. 12  21 – 25/3
Capítulo 10
¡Vamos al zoo!
- Berätta och fråga vad flera personer gör.
- Ord för djur.

·     La escuela – häfte

·   TB. s. 36–37, 38.

·   ÖB. s. 69–73, 74–75.

·   Verb: visitar, tomar, pesar.

·   Escucha s. 76

·   Läxförhör.

Lunes/miércoles
Quizlet.live

 jueves
Läxförhör

v. 13  28 - 1/4

Capítulo 10
¡Vamos al zoo!
- Berätta och fråga vad
  flera personer gör.
- Ord för djur.

-          Verb

·   Genomgång av verb.

·     -Ar verb

·     -Er verb

·     -Ir verb

 

 Lunes/miércoles
Quizlet.live

 jueves
Läsförståelse  (9)  

v. 14  4 – 8/4

·       Repaso: arbetsblad nr. 47- 48, (LH 128-129)  

·       Repaso ÖB. s. 84 – 87.

·       Arbetsblad, korsord, klockan.

·       Läxförhör.

·       ovningsmastaren.se.

·       Quizlet.com.

·       Hur firar man påsk i Spanien
https://urplay.se/program/181051-pregunta-ya-pascua

 

Lunes/miércoles
Quizlet.live

 jueves
Läxförhör

v. 15  11/4 – 14/4

Vacaciones de Pascuas

 

v. 16  19/4 – 22/4

·       Repaso inför provet (Repaso s. 78 – 83)

 

Lunes/miércoles
Quizlet.live

 jueves
Hörförståelse (10)

v. 17   25/4 - 29/4
Prov kap. 8 – 10
-Ar, -er, -ir verb

·   Repaso.

·   Skriftligt prov - torsdag.

 

Prov
Kap. 8 - 10
-ar, -er, -ir verb

 

*Arbetsbladen som hänvisas i veckoplaneringen får ni av mig antingen i pappersform annars hittar du dem i Teams under fliken/filer/kursmaterial/kap. 8 -10. Innan du skriver i ett dokument bör du klicka på "spara som" för att få ett eget dokument och inte skriva över originalet.

 

Länk till ljudfilerna till Vale 7
https://www.ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/book/index/17

 

Länk till mappen Vale 7 HT 21i Quizlet 

https://quizlet.com/class/19040604/ 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9

Matriser

M2
Vale 7 kap. 8 - 10

Insats krävs
E
C
A
LÄSA
Eleven förstår för få ord för att få ett sammanhang. Eleven kan ännu inte redogöra för och kommentera innehållet. Eleven visar inte att hen kan använda någon strategi.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkelt språk i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
SKRIVA/framställningar
Språket är svårt att förstå för en spansktalande person eller eleven skriver för lite för att det ska vara möjligt att bedöma formen. Eleven visar inte att hen kan använda sig av några strategier om det är något ord hen inte kan.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.