👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fokusområde Värdegrund - Trandaredsgården Avd Snöflingan

Skapad 2022-02-21 15:32 i Trandaredsgårdens förskola Borås Förskola
Förskola
Systematiskt kvalitetsarbete (SKA) utifrån avdelningens prioriterade mål. Med temat som inspiration fokuserar vi nu på området värdegrund.

Innehåll

 

Skriv datum före varje dokumentationsinlägg

 1.Kartläggning: (Var är vi?)

 • Observationer, samtal med barn, dokumentation (exempelvis individuella loggböcker, händelselogg, dokumentation på väggarna).
 • Vad behöver vi utveckla i arbetet med litteraturprofilen och de förväntade effekterna?
 • Vilka risker ser vi inom de aktuella aktiva åtgärderna, kön och religion ålder?

 20220425 Vi samtalar med barnen hela tiden om vad vi ser, upplever och gör, ställer motfrågor för att föra tankarna vidare.

Väggdokumentation med bilder på barnen och undervisningssituationer inbjuder till samtal mellan barnen och barn/pedagog och språkutveckling.

Händelseinlägg på unikum en gång i veckan där vi får följa arbetet på avdelningen.

Inlägg på individuella loggboken 2ggr/ fokusområde i Borås stad, nu värdegrund.

Fortsatt arbete med bildstöd och olika estetiska uttrycksformer, där vi nu kommer att träffa en ensam fågel som behöver empati, hjälp att bygga sej ett bo, skaffa mat o.s.v.

Vi ser inga speciella risker inom de aktuella aktiva åtgärderna: sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, då vi arbetar med små barn, vilka bemöter varandra lika i alla situationer.

 

 

2. Syfte och Mål: (Vart ska vi?)

Läroplansmål kopplat till fokusområdet: 

 20220425Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

Litteraturprofilen: Litterturprofileringen utvecklas på förskolan genom arbetssätt, dokumentation och språkutvecklande miljöer.

Förväntade effekter över året utifrån Verksamhetsplan:

 • Tecken som stöd används dagligen av pedagoger.
 • Bildstöd används dagligen i kommunikativt syfte av pedagoger
 • Barnen använder tecken som stöd och bildstöd spontant
 • Estetiska uttrycksformer används i undervisningen varje vecka.
 • Barnen uttrycker sig genom estetiska uttrycksformer.
 • Det finns språkutvecklande miljöer både inne och ute.

Aktiva åtgärder kopplade till våra fokusområden:

Språkutveckling/Estetiska lärprocesser: Etnisk tillhörighet, Religion

Natur/Teknik: Kön, Ålder

Lärmiljöer: Funktionsnedsättning

Värdegrund: Sexuell läggning, Könsöverskridande identitet eller uttryck

Förväntade effekter för fokusområden:

 

Vad vill vi se för lärande hos barngruppen och hur ska det synas att vi nått målen? Vad behöver vi pedagoger göra för att vi ska nå de förväntade effekterna?

 

 

3. Undervisning: (Hur gör vi?)

 • Hur planerar vi att arbeta med litteraturprofilens mål och våra förväntade effekter?
 • Vilken roll har vi pedagoger i undervisningen? Hur kan den utvecklas?
 • Hur skapar vi förutsättningar för barns inflytande i undervisningen?
 • Hur arbetar vi med våra lärmiljöer?
 • Hur arbetar vi utefter de risker vi sett i vår kartläggning av de aktiva åtgärderna, etnisk tillhörighet och religion? 
 • Vilken plattform, litteratur eller forskning kan vi ta stöd i? 
 • Hur dokumenterar vi? Hur synliggör vi lärandet för barn och vårdnadshavare?

 20220423

....................återkommer

Vi pedagoger är engagerade, medforskare i alla situationer, vi letar aktivt efter stimulerande undervisningsmaterial. Den kan utvecklas genom att man får planeringstid till förberedelser och analys.

Vi skapar förutsättningar för barnens inflytande genom att studera vad de är intresserade av och genom dialog.

Vi skapar nya lärmiljöer knutna till temat tillsammans med barnen.

Vi använder oss av språk, värdegrund samt natur och teknikplattformarna.

Vi dokumenterar genom, lärloggar på individ och gruppnivå, väggdokumentation.    Vi synliggör lärandet genom dagliga samtal med vh.

 

 

3.1 Grovplanering

Tidsplan och detaljplanering (Vad, hur, när och vem?) 

 20220425

v.14 Vi skapar ett påskägg tillsammans med olika färger och material i de fyra grundfärgerna.

v.15 Påskvecka med påsklunch och påsksamlingar

v.16 Vi avslutade arbetet med grundfärgerna med att leta saker i de olika färgerna och leka Kims lek, använde tecken som stöd.

v.17 Kärlekskungen introducerar vår nya vän fågeln, barnen får välja namn.           Vi startar upp med en tankekarta där barnen får berätta vad de vet och vad de undrar över om fåglar, vi finner en plats tillsammans där den kan bo hos oss, här kommer värdegrundsarbetet in.

v.18 Vi går till skogen och tittar och lyssnar efter fåglar, tar med oss bröd för att mata dem. Vi plockar pinnar till vår egen lilla fågels bo.

v.19 Fågeln känner sej lite ensam och behöver en kompis, kanske en skata? Vi planerar att arbeta med skapande så att han får en kompis sedan får vi se vart det tar vägen och vad barnen visar intresse för.

v.20 Vi firar förskolans dag med bamseloppet där även fågeln får följa med.

v.21 

v.22

v.23 Vi avslutar temaboken med gemensam aktivitet.

v.24 Vi går ut och tittar på sommarblommor och skapar en gemensam sommaräng.

v.25 Vi klär och dansar runt midsommarstången, äter midsommarlunch.

v.26 Utevistelser mest hela tiden och materialvård inomhus.

v.27 Utevistelser mest hela tiden och materialvård inomhus.

 

 

 

4. Reflektion/Analys (Hur blev det?)

 • Hur har litteraturprofilen och de förväntade effekterna synliggjorts och uppnåtts i vår undervisning och verksamhet?
 • Hur lyckades vi skapa möjligheter för lärande och vilken roll har vi tagit som pedagoger?
 • Hur gav vi barnen förutsättningar för inflytande? Hur har vi använt oss av barnens tankar och ideér i verksamheten?
 • Hur har vi arbetat med våra lärmiljöer?
 • Hur har vi arbetat med de aktuella aktiva åtgärderna, etnisk tillhörighet och religion?
 • Fick ni stöd av plattformar, litteratur eller forskning? I så fall på vilket sätt?
 • Reflektera över dokumentationsval. Hur har vi synliggjort lärandet för barn samt vårdnadshavare?
 • Vilka framgångsfaktorer kan vi se?
 • Vad behöver vi förbättra och vad tar vi med oss i det fortsatta arbetet?

 Vi har en härlig grupp, den har en VI känsla, visar empati och barnen tröstar varandra. Endel barn reflekterar själva och säger förlåt till en kompis efter konflikt. Vi pratar mycket och sätter ord på allt.

Nästa steg blir att vi kommer skapa en miljö där barnen kan ta hand om en fågel, ägg och skapa bo. 

22.06.13. Barnen visar ett stort intresse av vår tankekarta om fåglar. De tittar på bilderna, föremålen och samtalar om dem. Vi märker även ett ökat intresse och en större kunskap om fåglar. Dom läser ofta den fågel litteratur som vi har lånat till avdelningen, ett särskilt intresse finns av böcker med fågelläten i. Vi märker att barnen tittar och lyssnar efter fåglar när vi är ute. Och när det finns fåglar utanför våra fönster är barnen intresserade, tittar och pratar om dom det inbjuder till många lärorika spontana samtal.

Vår gemensamma temaavslutning blev lyckad barnen var intresserade och delaktiga. Barnen tycker det är roligt att träffa temaboks karaktärerna.

Vi upplever att en del av vår planerade undervisning inte har kunnat genomföras på det sätt som vi tänkt från början på grund av hög frånvaro och brist på planerings tid och stöttning av andra avdelingar som saknat personal och även inskolningar.

 

Kommentarer från rektor skrivs löpande i dokumentet med röd text.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18