👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklig utveckling

Skapad 2022-02-21 19:39 i Förskolan Skattkistan Fristående förskolor
Förskola
Enligt läroplanen ska vi i förskolan jobba med språk och kommunikation. Vi har valt att jobba en projektperiod med språket i fokus. Syfte: • Vi vill öva barnens språkliga medvetenhet, att bekanta sig med nya ord och begrepp. • Vi vill att barnen får öva sin sociala och kommunikativa förmåga. • Vi vill att barnen ska få bekanta sig med språket på ett lustfyllt sätt och att de får en ökad nyfikenhet och intresse för språk.

Innehåll

Metod:

Vi kommer att jobba med språket i våra samlingar och i våra grupper. I våra vardagliga aktiviteter som när vi äter lunch eller vid påklädning då barnen övar att kommunicera med varandra och att lyssna. 

Till vår hjälp använder vi oss av Babblarna. Barnen kommer att bekanta sig med bildstöd och olika pedagogiska material som sångpåsar, rim och ramsor samt flanosagor. 

Vi utnyttjar modern teknik när vi tittar och lyssnar på Ugglo.

Vi använder oss av bokpåsen för att knyta bandet mellan hem och förskola.

Vi anpassar språkövningarna efter barnets ålder.

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18