👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap

Skapad 2022-02-22 08:13 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Vi kommer att arbeta med fler kunskapskrav som innefattar en samlad bedömning i ämnet samhällskunskap

Innehåll

Vi arbetar med två häften som vi sedan går igenom tillsammans. Eleverna får jämföra sina svar med exempel från F, E, C och A svar. I slutet av arbetsområdet har vi ett skriftligt prov.

Daniel och L-O

Matriser

Sh
Samhällskunskap

F
E
C
A
Du har inte nått kunskapskravet
Du har baskunskaper om olika samhällsstrukturer. Du kan beskriva hur de är uppbyggda och fungerar på ett enkelt sätt
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du kan beskriva hur de är uppbyggda och fungerar på ett utvecklat sätt
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du kan beskriva hur de är uppbyggda och fungerar på ett välutvecklat sätt
Du har inte nått kunskapskravet
Du kan undersöka frågor om samhället ur olika perspektiv. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur de hänger ihop med varandra
Du kan undersöka frågor om samhället ur olika perspektiv. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur de hänger ihop med varandra
Du kan undersöka frågor om samhället ur olika perspektiv. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur de hänger ihop med varandra
Du har inte nått kunskapskravet
Du har baskunskaper om vad demokrati är och hur den fungerar. Du diskuterar på ett enkelt sätt om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former av gemensamt beslutsfattande
Du har goda kunskaper om vad demokrati är och hur den fungerar. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former av gemensamt beslutsfattande
Du har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur den fungerar. Du diskuterar på ett väl utvecklat sätt om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former av gemensamt beslutsfattande