👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

undervisningsplan-örnen- Kroppen och sinnen-Vt 2022 2022

Skapad 2022-02-22 08:45 i 233331 Förskolan Kata Dalström Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Den här terminen kommer vi att fokusera på några mål från läroplanen där det står att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet, och även självständighet och tillit till sin egen förmåga, och även ge I läroplanen står det att förskolan ska barnen förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära. Vi strävar efter att ge varje barn förutsättningar till att utveckla förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar, och sist att ge barn förutsättningar till att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

Innehåll

 

 Undervisningsplan

Gör en planering för projektet utifrån nedanstående frågor

Hur länge planerar vi att arbeta med det här?

Tidsplan: 

VARFÖR har vi valt att arbeta med

det här? (syfte)

Barnens behov och intresse

Vad är det vi vill att barnen ska utveckla kunskap om

Vilka färdigheter vill vi att barnen ska utveckla

(ta gärna hjälp av läroplansmålen)

 

 

 

Vi tycker att ha kroppen som tema fungerar bra för både stora och små. Allt ifrån att lära sig vad olika kroppsdelar heter med de riktigt små till att lära sig om skelettet, sinnen och mycket mer med de lite större barnen. Under detta tema passar det även utmärkt att prata om varför det är viktigt att äta och röra på sig.

Vi kommer även att fokusera på hållbar utveckling samt hälsa, välbefinnande och rörelse i förskolan.

 

VAD ska projektet innehålla?

Vilken förförståelse finns hos barnen?

Vilka aktiviteter ska planeras?

 

 

 

 

 

 Detta tema passa både stora och små. Kropp är det något vi alla har och använder konstant.

Vi ska arbeta kring kroppen som tema. Det vi kommer att fokusera på är betydelsen av mat, hygien, rörelse och socialt samspel för att må bra. Men även människans upplevelse av ljud, ljus, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen. Målet är att barn ska kunna känna namn på människans kroppsdelar. Barnen ska få kunskap om känslor som glad, ledsen, arg, rädd mm.

 Aktiviteter som planeras är:

Läs böcker där olika livsvillkor lyfts upp och samtala med barnen om dem.

Arbeta kring innehållet i barnkonventionen tillsammans med barnen.

 Att ha rim, ramsor och sånger som handlar om rörelse och nämner olika kroppsdelar :

1.Huvud, axlar, knä och tå

 2.Var är tummen?

 3. Fingerramsa: Tumme tott, slicke pott, långe man, gullebarn och lilla vickevire. Tåramsa: Lilltåa, tåtilla, tillerosa, kroknosa och gubben upp i taket (Ta tag i stortån och sträck den långt upp mot taket). 

Vi kommer att bygga hinderbanor inne och ute där barnen exempelvis får klättra upp, krypa under eller balansera.

Dansa till olika sorters musik, både ute och inne.

Lyssna på olika böcker via polyglutt som; Lätta fakta om kroppen, kroppen från topp till tå, Bli klok på kroppen, en resa genom kroppen, bak & fram om kroppen, du är en bok av linda palm. Även göra biblioteks besök och låna nya böcker som handlar om kroppen.

Vi kommer att använda oss av leksaker som är speciellt framtagna för att stimulera och hjälpa barns utveckling av sina sinnen. Sensomotoriska leksaker hjälper barn att förstå sin omvärld och utveckla sin kognitiva förmåga.

 Vi kommer att arbeta med sinnena och göra olika experiment så som Smaken, vi kommer att smaka på olika saker som är sött, salt, surt för att känna skillnaden.

 -Känsel, här kommer vi att känna på olika saker, mjukt, hårt, blött, kallt, varmt, slätt och strävt.

 -Lukt, vi kommer att lukta på saker som har olika dofter som kanel, nejlika mm.

-Hörsel, det finns mycket olika ljud som går att lyssna på.

-Synen, här kommer vi att titta på olika färger och hur bra kan man se i mörker?

 

HUR ska vi organisera?

Vilket förhållningssätt ska vi ha för att stödja lärandet?

Vilka material behöver vi?

Hur kan vi involvera digitala hjälpmedel?

Hur kan vi involvera rörelse?

Hur ska vi arbeta språkutvecklande?

Hur involverar vi barnkonventionen? 

När under veckan ska undervisningen ske?

Var ska undervisningen ske?

Vilka uppföljningsverktyg använder vi, på vilket sätt följer vi upp och vad?

 

 

 Vi kommer att dela barnen i grupper och arbeta med olika saker i olika grupper. På samlingarna uppmuntrar vi barnen att berätta om de aktiviteterna de varit med om.

Vi ska arbeta med känslor och det det har vi redan börjat vi läser tio små böckerna. Och med hjälp av olika emojs som visar olika känslor ska barn bekanta sig med känslor som glad, ledsen, arg mm

 Vi ska upprepa både aktiviteter och begrepp så att barn få möjlighet att  komma ihåg allt och att även hinna förstå innebörden av olika begrepp. 

Material som vi kommer att behöva är: kännselramarna, material till skapande, svart papper, Tors pennor. Vi kommer även att använda oss av återvinningsmaterial. en påse till samling med material som stimulerar känsel. Burkar med olika material för att stimulera luktsinne. 

Vi kommer att ha grupperna på måndagar, onsdagar och torsdagar. Genom våra reflektioner på tisdagar kommer vi att följa upp det, även reflektera över olika aktiviteterna. 

   

VEM ska hålla i undervisningen?

Vilka grupper ska delta?

 

 

 Amal har sin grupp på onsdagar

Bettan har sin på måndagar

Kawther har sin grupp på torsdagar 

Amal (förskollärare) ansvarar för att innehållet i undervisningen bedrivs och utvecklas i enlighet med förskolans läroplan.

Undervisning innebär att vi stimulerar och utmanar barnen med läroplanens mål. Vi pedagoger finns som stöd, lockar och inbjuder barnen att pröva och vi sätter ord på barnens görande och tillför begrepp. 

 

 

Övrigt: