👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmfestival 2022

Skapad 2022-02-22 15:26 i Ugglums fritidshem Partille
Det här är en exempelmall som du kan använda för att planera, genomföra och analysera aktiviteter på fritidshemmet.
Grundskola F – 5
Tillsammansdag med filmfestival på Ugglums fritidshem. Denna gång har vi diskrimineringsgrunderna i fokus.

Innehåll

VAD SKA ELEVEN LÄRA SIG, FÖRMÅ OCH FÖRSTÅ? (MÅLFOKUS)

Vi vill att eleverna ska få uppleva tillsammans i blandade åldersgrupper.
Vi vill att eleverna ska få en chans till avkoppling och lugn och ro.
Vi vill uppmärksamma olika diskrimineringsgrunder och ge våra elever en större förståelse för någon av de olika diskrimineringsgrunderna och hur de kan gestalta sig.

HUR SKA VI GENOMFÖRA DET? (AKTIVITETSPLAN)

De olika filmerna har alla olika innehåll och tar upp olika  ämnen som går att diskutera i efterhand.

Pedagoger väljer ut lämpliga filmer och samtliga filmer kommer att ha någon av de olika diskrimineringsgrunderna i fokus. Varje fritidshem visar minst en film var. På Klubben väljer vi att visa en film för lite äldre barn för att utgå från våra elevers intressen och behov (denna film kommer att röstas fram av Klubbenbarnen). Varje fritidshem skapar filmaffischer till sina filmer och alla barn tillverkar popcornbägare. Klubbenbarnen tillverkar ett programblad med information om alla filmer som visas under filmfestivalen. När detta är gjort får alla barn sedan välja vilken film de vill se och "biobiljetter" till varje barn tillverkas på respektive fritidshem. Istället för mellanmål serveras det frukt, popcorn och festis i varje "biosalong".

Program för Filmfestivalen:

https://drive.google.com/file/d/1s4Ezl6Y00bwixkUvtuX7USxJGwYw_JsO/view?usp=sharing

 

HUR VET VI ATT ELEVERNA HAR LÄRT SIG DET VI VILL? (UTVÄRDERING)

Vi observerar eleverna och är närvarande under filmvisningen. Efter Filmfestivalen har vi samtal med våra elever på respektive fritids. Utifrån de olika filmerna diskuterar vi vad eleverna tagit till sig, vad som varit bra eller dåligt. Eleverna får berätta för varandra om de filmer de har sett och utifrån detta kan vi dra slutsatser om måluppfyllelse.

Utifrån observationer och samtal med barnen efteråt så kan vi se att de varit väldigt nöjda med denna aktivitet. Många av barnen tyckte att det var spännande och roligt att vistas i andra lokaler och även att träffa andra fritidsbarn på skolan. Efter filmerna har vi också haft fina samtal med barnen utifrån de olika diskrimineringsgrunderna. Det enda som vi upplevde lite negativt var att en del barn blev väldigt hungriga och till nästa år ska vi önska en "polarklämma" till barnen också. Även personal är nöjd, då förberedelserna fungerat mycket bra! Vi tycker också att vi lyckats med vårt tema; diskrimineringsgrunderna, och hittat flera filmer som utgått från dessa. Det var bra att Filmfestivalen startade så tidigt (13:30) då de allra flesta barn hann att titta färdigt innan de skulle gå hem. Det är mycket viktigt att vi till nästa gång är ute i god tid och förankrar hos våra "lärarkollegor" och ledning att det behöver vara en schemabrytande dag.

En härlig eftermiddag!

Stödfrågor

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -