👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Geometri träninghäften

Skapad 2022-02-23 12:44 i Bessemerskolan_IM Sandviken
Grundskola F Matematik
Material: Träningshäften åk 7 och åk 8

Innehåll

Planering Geometri

Material: Träningshäfte 7:1 och 8:1

Titta gärna på tillhörande film på Bionogi och ILT..

Vecka

Avsnitt

 Filmer och quiz

Uppgifter

8

Geometriska objekt

Repetition omkrets, area och längdenheter

Bionogi:

”Introduktion Geometri”

ILT:
”Tvådimensionella objekt”

”Tredimensionella objekt”

Nomp:

Geometri: Begrepp geometriska figurer och lite omkrets och area

 

10

Omkrets

Längdenheter

Cirkelns omkrets

 

 

 

 

ILT:

”Längd” åk 4-6

”Rektangelns omkrets och area” åk 6

”Omkrets åk 7-9”

”Prefix åk 7-9”

”Enhetsomvandlingar åk 7-9”

 

7:1 s 29

8.1 s.24-25

8:1 s. 26-27

Nomp:

Geometri: Omkrets, area och längdomvandling

Geometri: längdenheter

 

 

 

11 + 12

Area

Triangelns area

Cirkelns area

 

ILT:

”Area åk 7-9”

”Cirkelns omkrets och pi” åk 4-6

 

Bionogi:

”Kvadrater och rektanglar”
”Triangelns area”

 

7:1 s. 32-33

7:1 s. 34-36

8:1 s. 30-31

Nomp: Geometri: Area av rektanglar och trianglar

 

13

Volym av ett rätblock

Volymenheter

 

Bionogi:

”Kuber och rätblock”

ILT:

”Volym åk 7-9”

 

7:1 s. 38-39

8:1 s. 32-33

 

14

Vinklar

Triangelns vinkelsumma

 

 Bionogi:

”Vinklar”

 ”Triangeln och dess vinklar”

ILT:

”Vinklar” åk 4-6 och åk 7-9

”Vinkelsumma åk 7-9”

7:1 s. 26-27

Nomp: Vinklar, trianglar och vinkelsumma

16

Skala

 

 

 

 

 

Bionogi:

”Skala”

ILT:

”Skala åk 7-9”

 

 

Häfte: Skala

Uppdrag i nomp:

Skala

 

 

17

Prov på Geometri

 

 

Kapiteltest

Repetitionsuppgifter

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9