👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Canada

Skapad 2022-02-23 12:49 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 7 Engelska
In this project you will learn more about life, society and culture in an English-speaking country and you will practise how to search, choose and use information from the internet.

Innehåll

The project has three parts:

 

PART 1: Facts

Answer questions about Canada. Send in your answers on Unikum.

 

PART 2: Writing

Find information and write about a famous person

-          Choose a famous person from the world of sports, music, film, literature, media or politics from Canada. Find out as much as possible about this person and where he/she comes from.

-          Write a short biography about your person. In the introduction, say why you chose this person and why he/she is interesting. What is your relationship to this person?

-          Use the information you have found but write in your own words. 250-600 words. Remember to mention your sources. Hand in your text on Unikum.

 

PART 3: Interviews

When you have finished researching and writing it is time to prepare an interview based on the questions from part 1.

-          Make an interview with another “famous person” and be interviewed as the person you chose.

The interviews are to be filmed and handed in via Unikum. No longer than 5-10 minutes. 

 

GET STARTED

First, search in the name of the person in a search engine on the internet. Then narrow your search and write for example the name of the person + biography.

 

Here are some things to write about:

-          Early life

-          Career

-          Family and personal life

-          Is there a celebrity in Sweden this person can be compared to?

-          Most famous for…

-          Personal image

-          Where he/she comes from and what it’s like there

-          Other things

Uppgifter

 • Facts about Canada

 • Text about your famous person

 • Interview

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9

Matriser

En
Canada

Påbörjat arbete mot målet
>>
>>
>>
Välja texter
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Skriva och samtala
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Muntlig interaktion
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med vissanpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Resonera kring engelskspråkiga länder
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.