👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PoB Bas 3 VT-22

Skapad 2022-02-23 13:11 i 043151 Förskolan Borgen Stockholm Hässelby-Vällingby
Förskola
PoB inom Språk

Innehåll

Period:

VT-22

 

Var är vi?

Under vårterminen kommer vi att fokusera på språk och trygghet genom ett gemensamt tema Vatten och Före Nya Bornholmsmodellen.

Vart ska vi?

Läroplans mål:

-Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

-Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen. 

Berörda enhetsmål:

Flickor och pojkar är trygga i förskolan och får förbyggande och tidigt stöd

Hur gör vi?

Vårt arbete kommer att utgå utifrån vår Värdegrund och Likabehandlingsplan.
Alla pedagoger arbetar med ett gemensamt arbetssätt:
-vara en in lyssnande pedagog
-vi ser med våra ”glasögon” barnen som en kompetent individ
-vi är närvarande pedagoger
-vi tar ett barns perspektiv
-vi ger positiv feedback direkt vid stunder det går bra och när dem gör något bra för sig och för andra.


Barnen fördelas in i mindre grupper i olika rum i syfte att ge barnen mer uppmärksamhet, tid och talutrymme. Samt anpassat barnens behov för stöd genom att anpassa rum och material till den gruppen i syfte att inkludera och göra alla barnen delaktiga.
Vi ser till att inkluderas göra barnen delaktiga i deras lärande och i vardagen.
Inför utvecklingssamtalen erbjuds barnen att delta i och har rätt att ändra åsikt när tillfället stundar.
Barnens lärandemiljöer förändras med hjälp av deras inverkan som utvecklar deras lärande, ökar deras intresse och möter gruppens behov.
Deras röst görs hörd och betonas som viktig. Dokumentationer som görs blir för- med- och av barnen som vi tillsammans sätter upp, sätter prägeln för deras lärande som intressant, utvecklande och viktig som vi reflekterar tillsammans med barnen.
Undervisningen är planerad och förberedd vilket lägger grunden till trygg och lärorikt lärande.
Värdegrundsarbetet kommer ligga till grunden för tryggt lärandet under hela terminen.
Listor sätts upp med ord från ordbanken och begrepps böjningar.