👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik H

Skapad 2022-02-23 13:14 i Mörsils skola F-9 Åre
Grundsärskola 7 – 9 Motorik
Syftar till att eleven utvecklar allsidig rörelseförmåga och intresse för att vara fysisk aktiv. Undervisningen ska bidra till att eleven utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egna fysiska förmåga att påverka sin omgivning. Eleven ska ges möjlighet att prova många olika slags rörelse aktiviteter. Genom undervisningen ska eleven utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv.

Innehåll

Eleven tränar balans i olika situationer. gå i djup snö, terräng och klättra/gå på olika underlag. 

Gå i trappor.

Hoppa jämfota. hoppa från en stubbe eller sten ner på marken. 

Klättra i snöhögar. 

Gå uppför backen och åka madrass ner. 

Spela bandy med klubba. 

Dansa till koreografi. 

Boll koll. Studsa boll och passa till andra elever och vuxna. (Kungen)

Klädsel efter olika aktiviteter. Vi stöder elev att ta en tunnare jacka om vi vet att vi ska vara aktiva ute eftersom eleven behöver träna på det. Att det kan vara olika om vi ska gå eller om vi ska leka klättra jobba med hög fysisk aktivitet. 

Matriser

MOT
Motorik H utemiljö

Rubrik 1

Nivå 1
Deltar i utelek i snö tillsammans med vuxen.
Nivå 2
Deltar i aktivitet i skogen tillsammans med vuxen. Aktiviteten kan bestå av att gå på ojämn mark. klättra balansera och hoppa.
Nivå 3
Att leka i skogen med vuxen och ev. kompis.
Aspekt 1

MOT
Motorik H dans

Rubrik 1

Nivå 1
Att delta i koreografisk dans med vuxen
Nivå 2
Att visa steg för vuxen och dansa tillsammans.
Nivå 3
Att dansa och visa upp dansen för andra.
Aspekt 1

MOT
Motorik H -Boll koll

Rubrik 1

Nivå 1
Delta i boll kastning med vuxenstöd och andra elever.
Nivå 2
Delta i bollkastning och passa till andra elever.
Nivå 3
Delta i bollkastning med andra elever där vuxen stödet är utanför aktiviteten, men finns behjälplig i samspel och pepp.
Aspekt 1