👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsgrupp och bokrecension

Skapad 2022-02-23 13:13 i Racklöfska skolan Åre
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Vi arbetar en lektion i veckan i läsgrupper där vi tillsammans läser och diskuterar läsförståelse kring en gemensam bok. Vi avslutar området med att göra en egen bokrecension.

Innehåll

Vi kommer att läsa och arbeta med boken "Glasbarnen" av Kristina Ohlsson i våra läsgrupper. 

Eleverna kommer varje vecka att ha en läxa där de ska läsa visst antal sidor och arbeta med läsförståelse- uppgifter kopplat till det lästa. 

Syftet med läsgrupper är att i en mindre grupp kunna diskutera sin läsupplevelse med gruppen och lyfta frågor som väcks under läsandets gång. 

Vi arbetar efter Aidans Chamberlains modell:


1:
Var det något du gillade i boken? Vad tyckte du särskilt mycket om? Var det någonting som du blev riktigt förvånad över?

2: Var det något du inte gillade? Var det några ställen som var tråkiga? Hoppade du över några ställen?

3: Var det något du inte förstod eller tyckte var svårt?

4: Lade du märke till några mönster eller kopplingar? Fanns det saker som hängde samman? Fanns det sådant som kom tillbaka, upprepades vid flera olika tillfällen?

 

Examination

Du ska göra en bokpresentation genom att följa den bifogade mallen. Du kommer redovisa presentationen för klassen.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Gr lgr11
 • öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -

Matriser

Sv SvA
Läsförståelse

Jag

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läser den skönlitterära boken "Glasbarnen" med...
Flyt
Gott flyt
Mycket gott flyt
Ny aspekt
Visar läsförståelse som är...
Grundläggande. Förklarar i stora drag vad som händer i boken.
God. Förklarar i stora drag vad som händer i boken samt varför.
Mycket god. Förklarar i stora drag vad som händer i boken samt varför och vad som kunde ha hänt istället.
Ny aspekt
Gör sammanfattning av texten som är...
Enkel i stora drag vad boken handlar om.
Utvecklad mer detaljerad.
Välutvecklad väl detaljerad och informativ.
Ny aspekt
Beskriver min upplevelse av läsningen...
Enkelt
Utvecklat
Välutvecklat
Ny aspekt
Funderar kring hur det var för huvudrollsinnehavaren i boken och kopplar ihop det med mina tankar och erfarenheter...
Enkelt
Utvecklat
Välutvecklat