👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Måltidspedagogik

Skapad 2022-02-23 15:49 i Munkebo förskola Eslöv
Förskola
Eslövs kommun har som mål att måltiderna ska vara en del av det pedagogiska arbetet i förskolan och alla vuxna som möter barnet i förskolan är viktiga som förebilder. FNs globala mål. Agenda 2030 och Barnkonventionen är en del av Eslövs kommuns målarbete.

Innehåll

Mål:

Mat upplevs genom alla våra sinnen. Maten som serveras ska ge barnen möjlighet till att välja utifrån egen smak.
I samtal med barnen om vad de tycker om maten så görs deras röst hörd.
Matstunden ska vara trivsam för alla och ge barnen förutsättningar att tillgodogöra sig mat som ska ge energi så att man orkar hela dagen.

 

Syfte:

Det är viktigt att barnen får kunskap om hur olika val kan bidra till en hållbar utveckling.

Fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag. Detta bidrar till en förståelse för hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande.

Metod:

Vi ger barnen möjlighet att välja ex. grönsaker och hur maten ska serveras på tallriken. Vid måltiden för vi dialog kring vad barnen tycker om maten.

Till frukost och mellanmål serveras ett varierat utbud enligt en matsedel.

I matsalen serveras maten vid borden. Ljuddämpande skärmar har köpts in för att minska ljudnivån. 

Måltiden ska vara lugn och trevlig stund. 
Barnen ska göras medveten om varför vi äter och uppmuntras att våga prova nya saker.

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18