👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO VT-22 åk 2-3

Skapad 2022-02-23 16:27 i Freinetskolan Mimer Freinet
Mall för alla ämnen, eventuell beskrivning av LPP:n Obs, välj ämne för LPP:n.
Grundskola 2 – 3 Svenska SO (år 1-3)
Hur påverkas du och andra av dina val i vardagen?

Innehåll

Arbetssätt, arbetsformer

I detta tema arbetar vi med normer och regler i elevens livsmiljö, livsfrågor med betydelse för eleven (gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer), grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde.

Vi lär oss ord och begrepp som används för att uttrycka känslor och åsikter, samt hur tonfall, nyanser och formuleringar påverkar hur texter och tal kan uppfattas.

 

Vi kommer att: 

- se på filmer utifrån barnkonventionen samt göra egna tolkningar digitalt

- dramatisera och iscensätta situationer och dilemman i vardagen

- påbörja en bok om sig själv

- ha ett sokratiskt samtal

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3