👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion år 1

Skapad 2022-02-23 22:28 i Sandaredskolan Borås Grundskola
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Kristendom, judendom och islam i åk 1

Innehåll

Målet med arbetet:

- berätta om kristendom, judendom och islam

- göra jämförelser mellan de tre religionerna

- kunna vissa begrepp; symbol, byggnader

- ha kunskap om viktiga högtider

 

Arbeta med kristendom, judendom och islam

Centrala begrepp som;

- helig byggnad

- helig symbol

- kristen, jude, muslim

- viktigaste högtiderna

- berättelser ur heliga skrifter

- jämföra de tre religionerna

 

Så här kommer vi arbeta:

Ta reda på klassens förförståelse genom VÖL-schema som start i varje religionsstart. Gör gemensamt och klistra in ett eget i boken.

Titta på filmen; "Religionskunskap för barn" som start och avslut.   Vi startar med frågorna; Vad är religion? och Vad är de vanligaste religionerna i Sverige? Vi avslutar med samma film och arbetar med de resterande frågorna till filmen?

Vi läser i "Boken om SO" Liber och gör arbetsbokens uppgifter till. Vi startar med kristendom, sedan judendom och till sist islam.

Vi avslutar med att jämföra religionerna. Likheter och skillnader.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3