👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden åk 3

Skapad 2022-02-24 09:26 i Västerskolan Kungsör
Temaarbete kring vår historia. Vi arbetar med den senaste istiden och därefter forntiden.
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Vi kommer att lära oss om människans historia. Temat är Forntiden som innehåller åldrarna: stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Innehåll

Tema Fortiden v.3-14

Begrepp som vi kommer arbeta med:

 • Istiden
 • morän
 • lera
 • rundhäll
 • isräfflor
 • flyttblock
 • rullstensås
 • jättegryta
 • jägarstenåldern
 • redskap
 • material
 • bondestenåldern
 • bronsåldern
 • metall
 • tidsperiod
 • hällristningar
 • järnåldern
 • träl
 • hövding
 • köpman
 • asagudar

Vi kommer arbeta med olika multimodala verktyg. Inledningsvis kollar vi på filmen istiden på sli.se och skriver en gemensam tankekarta om de vi hade lärt oss.

Film, läsförståelse, genomgångar, grey of the day, serien arkiologens dotter och ett avslutande prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

SO
Forntiden

Forntiden

 • SO  1-3   Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • SO  1-3   Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • SO  1-3   Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO   3   Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
 • SO   3   Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO   3   Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
 • SO   3   Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Godtagbara kunskaper
Tidsbegrepp
Känna till tidsbegreppen stenåldern, bronsåldern och järnåldern och vad som kännetecknar dem. Kunna berätta något om människans vandringar, samlande och jakt samt införande av jordbruk.
Du är bekant med tidsbegreppen stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du kan kort berätta något om det du lärt dig om hur människorna under forntiden levde.
Jämförelser
Förmågan att jämföra och se likheter och skillnader mellan livet på Forntiden och nu. Förmågan att se likheter och skillnader mellan de olika tidsepokerna stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Du nämner någon skillnad och/eller likhet mellan nutid och dåtid. Du nämner någon skillnad och/eller likhet mellan de olika tidsepokerna.
Tidslinje
Kunna förstå en tidslinje och begreppen dåtid, nutid och framtid
Du kan avläsa en enkel tidslinje. Du kan förklara begreppen dåtid, nutid och framtid.
Spår av forntiden
Eleven beskriver hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
Du kan ge något exempel på spår av forntiden i naturen.