👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En resa med mat

Skapad 2022-02-24 09:32 i Råneskolan Luleå Kommun BUF
Grundskola 5 Kemi
Mat är viktigt och gemensamt för alla människor på jorden. Vi behöver mat för att leva och det är också ett sätt att umgås. Därför är det perfekt att ha mat som tema när din klass ska besöka en skola i Sydafrika. I det här arbetsområdet besöker din klass en skola i ett annat land. Temat med er resa är mat. Ni kommer att få berätta om vad mat innehåller och lära er om hur vi kan spara mat på olika sätt.

Innehåll

Syftet med det här arbetsområdet är att eleverna ska förstå vad maten innehåller och de olika näringsämnenas betydelse för hälsan. De lär sig också olika metoder för hur vi konserverar mat.

I arbetsområdet får eleverna göra en klassresa till Sydafrika där de besöker en skola. De får komponera egna menyer och berätta hur de kan ge mer energi. Eleverna får också pröva att konservera russin att ta med hem till Sverige.

Vi vill med arbetsområdet få eleverna nyfikna på vad maten innehåller. Vi vill också att de ska få kunskaper om hur de olika näringsämnena påverkar vår hälsa. Med texter och aktiviteter får eleverna uppleva en spännande resa med mat.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  E 6
 • Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
  Ke  C 6
 • I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  C 6
 • Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
  Ke  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  A 6
 • Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  A 6

Matriser

Ke
En resa med mat

Ha kunskaper om materia och andra kemiska sammanhang och visa det med användning av kemins begrepp.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag kan berätta vad mat innehåller.
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.

Resonera om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter och relatera till kemiska samband och hållbar utveckling.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag kan berätta vad mat innehåller.
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.

Berätta om naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag kan berätta vad konservering är.
Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Jag kan berätta varför det är viktigt att vi kan konservera mat.
Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.