👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärande för hållbar utveckling

Skapad 2022-02-24 09:57 i Förskolan Tavelsjö Umeå
Förskola
Arbetet med hållbar utveckling i förskolan är att arbeta med frågeställningar som berör miljö, sociala och ekonomiska perspektiv. Vårt arbete bygger på att göra barnen medvetna om att deras handlingar och sätt att leva påverkar miljön och vår jord. Verksamheten utgår från barnens intressen, erfarenheter, nyfikenhet och när vi utforskar tillsammans kan barnen ta till sig kunskapen utifrån där de själva befinner sig.

Innehåll

Hållbar utveckling i tre områden:

Utifrån läroplansmålen har vi delat in Lhu i tre  rubriker:

VARA RÄDD OM VARANDRA OCH SIG SJÄLV

Förståelse för sin kropps funktioner och behov av gemenskap, mat, rörelse och vila. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation.

Vi använder oss av kroppen och sinnena för att lära oss om kroppen funktioner och att förstå den.

VARA RÄDD OM VÅRA SAKER

Vi tar hand om våra lokaler och vårt material som vi har på förskolan. 

Vi arbetar för att kunna minska vårt matsvinn genom att vi samtalar om att lära oss att ta lagom med mat på tallriken så att vi äter upp det vi lägger på tallriken.

Arbetskvällar med vårdnadshavare där vi förnyar och förbättrar barnens utegård.

VARA RÄDD OM DJUR OCH NATUR

Vår förskolas närhet till naturen gör att vi kan vistas i naturen och få förståelse för naturens kretslopp, resurser och skapa en glädje och vilja till att vara i naturen och en förståelse för varför vi behöver ta hand om vår natur och djuren som finns där.

Vi bekantar oss med allemansrätten och vad den innebär.

Vi följer och  studerar årstidsväxlingarna i naturen och vilka kläder jag behöver ta på mig utifrån vilken årstid det är.


Förskolans uppdrag:
“Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö-och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan  ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstå sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagslivet och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både nutid och i framtid.”