👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik: Ljud och ljus ÅK 7

Skapad 2022-02-24 11:28 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 Fysik
Vi använder våra sinnen för att uppfatta allt som händer omkring oss. I det här arbetsområdet kommer vi att fokusera på hur ögat och örat fungerar. Vi kommer fördjupa oss i ljudet och ljusets egenskaper och hur vi kan använda oss av det i vår vardag.

Innehåll

Tidsperiod

Vecka 5 till och med vecka 14. 

Så här kommer vi att arbeta:

Från v. 5 och fram till vecka14 kommer vi att arbeta med att förstå ljudet och ljusets olika egenskaper. Vi kommer att fokusera på att lära oss begreppen och teorierna inom området. Vi befäster kunskaperna genom att göra olika laborationer. 

Undervisningen kommer att bestå av: 

 • Genomgångar av centrala begrepp
 • Demonstrationer av fenomen kopplade till ljud och ljus
 • Läsning, enskilt eller uppläst, i fysikboken
 • Korta videos från Begreppa med begrepplistor och quiz
 • Arbete med uppgifter och frågor kopplade till ljud och ljus
 • Laborationer och undersökningar
 • En buller undersökning av skolan

Kunskapskrav och bedömning

I matrisen visas de kunskapskrav som kommer att bedömas i arbetsområdet. Det som ligger till grund för bedömningen är: 

- Ditt arbete under lektioner och laborationer

- Inlämningar av arbetsuppgifter under lektioner och laborationer

- Begreppstest ljud v. 9 

- Begreppstest ljus v. 14

- Laborationsrapport

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
  Fy  7-9
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Ljud och ljus

Genomföra, utvärdera och dokumentera systematiska undersökningar

Uppvisar ännu inte grundläggande förmågor
Uppvisar grundläggande förmågor
Uppvisar goda förmågor
Uppvisar mycket goda förmågor
Genomföra systematiska undersökningar i fysik
Genomförande och planeringar
Kan genomföra undersökningar utifrån planeringar. Bidrar till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Kan genomföra undersökningar utifrån planeringar. Formulerar enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Kan genomföra undersökningar utifrån planeringar. Formulerar enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Genomföra systematiska undersökningar i fysik
Utrustning
Använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt och effektivt sätt.
Genomföra systematiska undersökningar i fysik
Slutsats
Kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god till fysikaliska modeller och teorier.
Kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god till fysikaliska modeller och teorier.
Genomföra systematiska undersökningar i fysik
Rimlighet och förbättring
För enkla resonemang kring resultatens rimlighet. Bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
För utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet. Ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
För välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor. Ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Genomföra systematiska undersökningar i fysik
Dokumentation
Gör enkla dokumentationer med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Gör utvecklade dokumentationer med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Gör välutvecklade dokumentationer med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Begrepp, modeller och teorier

Uppvisar ännu inte grundläggande förmågor
Uppvisar grundläggande förmågor
Uppvisar goda förmågor
Uppvisar mycket goda förmågor
Begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället
Använda begrepp för att beskriva och förklara sammanhang
Har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället
Resonemang om fysikaliska samband i vardagslivet och samhället
Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.