👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk9 Prio

Skapad 2022-02-24 12:45 i Trollbodaskolan Stockholm Grundskolor
Här kommer vi jobba med Geometri.
Grundskola 9 Matematik
Här kommer vi jobba med Geometri. Vi tar upp symmetri, likformighet och kongruens. Vi jobbar med längd, area och volym skala. Samt topptriangelssatsen och Pythagoras sats. Till din hjälp kommer du att ha: planering gemensamma genomgångar uppgifter i boken, arbetsblad gemensamma diskussioner , övningar och filmer problemlösning .Om du är klar så fråga mig om extra uppgifter som du kan jobba med. Prov är v:8

Innehåll

 

 

 

Geometri åk 9, vecka  2-8 

 

Vecka

Innehåll

Mål

Sidor

 

 Geometriska begrepp :

En dimension

Två dimension

Tre dimension

Area , Omkrets, volym

Repetition från åk7,8.

Vad en, två eller tre dimensionella figurer är och räkna omkrets, area och volym till olika geometriska figurer

Arbetsblad

 

 

 Vi har redan jobbat med repetition innan jullovet

2,3

 Symmetri,

Spegelsymmetri,

Rotationssymmetri,

Likformighet, kongruens

 

Rita och identifiera symmetrilinjer .

Veta vad spegel och rotationssymmetri är. Rita färdigt figurer så att de blir symmetriska.  Att kunna använda begreppen likformighet och kongruens.

 

Avsnitt 3.1 och 3.2

Räkna två valfria nivåer

 I avsnitt 3.1 och 3.2

Läxa

4,5

 Förminskning,  Förstoring , Skala, Avbildning, Verkligheten

Beräkningar med längd, area och volymskala

Avsnitt   3.3 och 3.4

Räkna två valfria nivåer

 

 

6

Likformiga trianglar,

Topptriangelsatsen

Att förstå och kunna räkna med likformighet, använda topptriangelsatsen

 

 

Avsnitt 3.5

Räkna två valfria nivåer

 

 

7

Pythagoras sats

Hypotenusa , Katet,

Att kunna använda Pythagoras sats .

Kunna undersöka om en triangel är rätvinklig eller inte.

 Avsnitt 3.6  

Räkna två valfria nivåer

Prov del 1

 

8

 Repetition , prov

Jobba med basläger och hög höjd

Sidor : 130 -135

Prov del 2

9

Sportlov

Sportlov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktiga begrepp att kunna

 

Begrepp

Förklaring

Geometrisk kropp

Kropp som har en volym, 3D

Volym

Ett mått på hur mycket en kropp rymmer

Basyta

Ytan till en kropp som man valt ut vid volymberäkning

Prisma

En kropp där basytan är ett månghörningsområde och sidoytorna är parallellogramområden

Parallellogram

En fyrhörning där sidorna mitt emot varandra är parallella

Rätblock

En kropp som begränsas av sex rektangelområden

Kub

En kropp som begränsas av sex kvadratområden

Cylinder

Prisma där de parallella basytorna utgörs av cirkelområden

Kon

Spetsig kropp med ett cirkelområde som basyta

Pyramid

Spetsig kropp med ett månghörningsområde som basyta

Klot

Kropp som har en sfär som begränsningsyta

Kubikmeter

Volymenhet som motsvarar volymen av en kub med sidan 1 meter

Liter

Volymenhet som motsvarar volymen av en kub med sidan 1 decimeter

Begränsningsyta

Den sammanlagda ytan hos en kropp

Längdskala

Förhållande mellan längder hos två föremål av samma form

Areaskala

Förhållande mellan areor hos två kroppar med samma form (kvadraten på skala)

Volymskala

Förhållandet mellan volymer hos två kroppar med samma form (kuben på skala)

Likformighet

Två figurer är likformiga om de har samma form. Förhållandet mellan motsvarande sträckor alltid detsamma.

Kongruens

Figurer med samma form och storlek kallas kongruenta.

 

 

 

 

 

 

Matriser

Ma
geometri åk9 prio

Når ej målen än
E
C
A
1. Begreppsförmåga
- att använda begrepp - att beskriva begrepp med olika uttrycksformer - att se sambandet mellan begreppen
Du behöver lära dig fler grundläggande begrepp som krävs för förståelsen.
Du använder grundläggande begrepp på ett huvudsak fungerande sätt
Du har goda kunskaper om begreppen . Du använder och beskriver begreppen med relativt stor säkerhet.
Du har mycket goda kunskaper om begreppen. Du använder nya begrepp i nya sammanhang. Du beskriver begrepp på ett väl fungerande sätt och hur de relaterar till varandra.
2. procedurförmåga
- att välja och använda lämpliga metoder
Du behöver träna på att använda grundläggande metoder
Du använder fungerande metoder och gör beräkningar med godtagbar resultat
Du väljer och använder ändamålsenligt metoder och gör beräkningar med ett gott resultat
Du väljer och använder ändamålsenligt och effektivt metod med stor säkerhet och med mycket gott resultat.
3. Problemlösningsförmåga
- att välja och använda strategier - att formulera modeller - att bedöma rimlighet - att resonera kring alternativa sätt
Du behöver öva på att lösa strandproblem
Du löser enkla problem eller bidrar till att hitta lösningar med rimligt resultat.
Du löser problem självständigt och har ansats till generell lösningsmetod
Du använder väl fungerande generella lösningsmetoder, drar slutsatser och värderar olika tillvägagångssätt.
4. Kommunikationsförmåga
- att redogöra för tillvägagångssätt - att föra /följa matematiska resonemang -att argumentera
Du behöver redovisa dina lösningar och träna på att använda ett matematisk språk
Din redovisning går att följa. Du bidrar till viss del i diskussioner men visar viss osäkerhet med det matematiska språket
Du redovisar dina lösningar och det matematiska språket är oftast korrekt . Du bidrar aktivt till att föra diskussionen framåt
Dina redovisningar är välstrukturerat med ett korrekt matematiskt språk. Du för resonemangen framåt och fördjupar dem.