👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi

Skapad 2022-02-24 13:21 i Sandåkraskolan Stockholm Grundskolor
Ett arbetsområde om vad energi är och hur den kan användas.
Grundskola 5 Fysik
Kan energi ta slut? Hur kan man få mer energi? Varför krävs det mycket energi för att få maten på tallriken? Hur kan vattnet som forsar i Norrland bli elektricitet i Skåne? Varför kan det bli strömavbrott? Dessa frågor kommer du att kunna svara på när vi jobbat med avsnittet "Energi".

Innehåll

Mål för arbetet om energi

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

  • ge exempel på vad vi behöver energi till.
  • ge exempel på energikällor.
  • veta skillnad på förnybar och icke förnybar energi.

 

Du ska också kunna förklara följande begrepp: energiformer, energi-källa,  fossila bränslen, förnybar- och icke förnybar energi,  kraftverk, värmeenergi, växthuseffekt

Så här kommer vi att jobba...

Vi kommer att gå igenom kapitlet "energi" i läroboken och samtala kring energifrågor.

Vi kommer att se filmer och göra en del experiment som eleverna ska dokumentera och dra slutsatser av.

Vi kommer att jobbba med frågeställningar och begrepp som eleverna ska kunna förklara.

 

Bedömning

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
    Fy  4-6

Matriser

Fy

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunikativ förmåga
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Metakognitiv förmåga
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.