👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Learning study

Skapad 2022-02-24 14:18 i Vittinge förskola Heby
Förskola
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap (Lpfö18) Att väcka nyfikenhet och se samband mellan symboler analogt och digitalt.

Innehåll

Lärobjekt: Att förstå en symbol analogt och digitalt. 

Mål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap. 

 

 

 

A

Förtest: (Vad upplever ni att barnen kan? Vilka begrepp använder barnen? Något speciellt ni uppmärksammat kring detta?)  

(14/2)Förtestet gjordes på 7 barn av dom 11 som ska vara med i studien. Flertalet kopplade symbolerna till att köra och svänga. Man kan lägga pilarna på gruset och sen köra berättade ett av barnen. Att kasta pil förknippade ett av barnen symbolerna med. Dom följde pilarna som jag lagt ut på golvet med fingrarna. 

 

Reflektion 16/2. Arbetslaget tittar tillsammans och ser att dom barn som vanligtvis tar för sig och pratar mycket får för mycket uppmärksamhet. Dom tysta kommer i bakgrund. Men att jag bekräftar alla och alla får frågan. 

 

 

Planera Lärtillfälle A:

Lärtillfälle A:  (Syfte? Mål? Att se barnens kunskap om symbolerna. Hur går undervisningstillfället till? Antal barn? 3 st. 

Syfte: Ta reda på kunskapen kring symboler. 

Mål: Att kunna se på symbolerna och följa dessa i rätt riktning. Att ge barnen en inblick i det digitala och programmering.

Antal barn: 3 

Hur gick undervisningstillfället till? Jag har lagt ut pilarna på golvet. Barnen kommer in och dom tittar. Vi sätter oss och jag ställer frågan. Vad är det här som ligger på golvet? Någon svarar. - pilar som man kör på! Dom andra hakar på och säger.- som en pil så här. Visar med handen. Dom ser likheten på Blubot och får leka sig fram med pilarna över ett nät. 

 

B

Förtest: Jag låter barnen komma in och se pilarna utlagda på golvet och ser hur dom reagerar. Dom börjar gå på pilarna och säga köra.  (Vad upplever ni att barnen kan?Barnen vet att symbolerna är pilar. Dom går i rätt riktning som pilarna ligger.  Vilka begrepp använder barnen? Pilar, köra. Något speciellt ni uppmärksammat kring detta?)  

Planera Lärtillfälle B:

Lärtillfälle B: 

Syfte: Ta reda på kunskapen kring symboler. 

Mål: Att kunna använda sig av ett föremål tillsammans med symbolerna. 

Antal barn:3 

Vad är förändrat sedan förra tillfället? Jag har adderat bilar denna gång för att se vad som händer. Barnen tappade fokus på pilarna och körde bilar på golvet i stället. Konflikter uppstod i färgval av bilar. Såg likheter på Blubot och lekte sig  fram med hjälp av symbolerna och rutnätet. 

Efterobservation samt planera tillfälle C: Jag skulle haft tre lika bilar i samma färg. Låtit en och en kört med bilen på pilarna. Nu uppstod konflikt i val av bil och färg och själva syftet och målet blev otydligt. Under tillfälle C sista  vill jag störa med att subtrahera en pil och istället addera en ny symbol. 

 

C

Förtest: (Vad upplever ni att barnen kan? Barnen vet att det heter pil. Vilka begrepp använder barnen?Pilar, rund ring, stopp. Hoppa ”över”. Något speciellt ni uppmärksammat kring detta? Sammarbete, problemlösning.  Att barnen tydligt ser skillnad på symboler. 

Planera Lärtillfälle C

Lärtillfälle C (Syfte? Mål? Hur går undervisningstillfället till? Antal barn? 

Syfte: Ta reda på kunskapen  symboler. 

Mål: Se skillnad på symboler och sätta ord på förändringen. 

Antal barn:2

Vad är förändrat sedan förra tillfället? Inga bilar men förändring av symbol. 

Efterobservation: detta undervisningstillfälle är lugnare pga av att bara två barn deltar och att inga föremål adderats. Ny symbol väcker intresse och diskussion. När vi gick över till Blubot så kändes symbolerna igen men frågan kring hur dom skulle få den att komma över den nya symbolen startade diskussioner.